Gofal: Sawl gwaith yr wythnos y dylech chi olchi'ch gwallt?

0 1

Gofal: Sawl gwaith yr wythnos y dylech chi olchi'ch gwallt?

Mae rhai yn golchi eu gwallt bob dydd, tra bod eraill yn canfod bod siampŵ yr wythnos, neu hyd yn oed bob pythefnos, yn fwy na digon. Mewn gwirionedd, a oes amledd delfrydol?

Mae'r cyfan yn dibynnu ar y math o wallt: (iawn) sych, normal neu olewog. Yr allwedd yw cynhyrchu sebwm, sylwedd brasterog naturiol y mae'n fater o gael gwared arno'n rheolaidd. Dyma ddefnyddioldeb y siampŵ, a fydd hefyd yn cael gwared ar y llwch sydd wedi cronni yn y gwallt.

Rydym yn aml yn clywed bod siampŵ dyddiol yn gwneud y gwallt hyd yn oed yn fwy olewog, oherwydd gor-gynhyrchu sebwm. Nid yw'n systematig, ond mae'r risg yn bodoli. I'r rhai sydd â gwallt sy'n naturiol yn tueddu tuag at gynhyrchiad uchel o sebwm ("gwallt olewog") ac sydd wir eisiau golchi eu gwallt bob dydd, mae'n hanfodol defnyddio siampŵ ysgafn ychwanegol, fel a siampŵ babi : nid oes angen defnyddio cynnyrch mwy pwerus, gan nad yw'r gwallt yn fudr mewn gwirionedd. Yna mae angen defnyddio'r siampŵ unwaith yn unig, a thrwy dylino'n ysgafn.

Gall pobl â gwallt olewog ac sydd wedi arfer siampŵio bob dydd geisio gwagio allan yn raddol: yn gyntaf bob dau ddiwrnod, yna tri ... Ar y dechrau, ni fydd y teimlad yn ddymunol iawn, ond yn raddol, y gwallt dylai gynhyrchu swm "normal" o sebwm. Mae'r siampŵ sych yn gallu helpu i oresgyn y garreg filltir hon.

Nid yw arbenigwyr i gyd yn cytuno, ond amcangyfrifir o dan amgylchiadau arferol (ac eithrio chwysu trwm neu nofio yn y môr, er enghraifft), dau siampŵ yr wythnos yn rhythm delfrydol ar gyfer iechyd gwallt da.

Os yw'r gwallt yn cynhyrchu swm annormal iawn o sebwm neu ddandruff, argymhellir ceisio cyngor dermatolegydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=26467

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.