Mae symptomau newydd rhyfedd coronafirws wedi'u darganfod - BGR

0 0

  • Mae'r symptomau coronafirws mwyaf cyffredin hefyd i'w gweld mewn annwyd neu'r ffliw, a all ei gwneud hi'n anodd gwneud diagnosis cywir os nad yw'r prawf COVID-19 ar gael.
  • Mae gan y clefyd rai symptomau penodol fel colli blas ac arogl, ond hefyd briwiau tebyg i frostbite a phroblemau dermatolegol eraill.
  • Mae'r CDC yn rhestru "gwefusau neu wyneb bluish" fel arwydd rhybuddio brys ar gyfer COVID-19 sy'n gofyn am sylw meddygol ar unwaith.
  • Ewch i dudalen gartref BGR i gael mwy o straeon.

Mae gan y coronafirws newydd rai symptomau cyffredin a all fod yn gamarweiniol iawn. Mae twymyn, peswch, blinder a phoenau cyhyrau hefyd yn nodweddiadol o'r annwyd neu'r ffliw cyffredin, fel y mae oerfel, cryndod, cur pen a dolur gwddf. Yn ddiddorol ddigon, nid oes gan bob claf â dolur gwddf a symptomau cyffredin eraill y clefyd mewn gwirionedd; meddai astudiaeth ddiweddar. Gall diffyg anadl ymddangos hefyd ac mae problemau anadlu yn gyffredin ar gyfer cyflyrau eraill. Ond mae meddygon sydd wedi arsylwi cleifion â COVID-19 wedi gallu nodi llu o symptomau eraill a allai fod yn arwydd o haint SARS-CoV-2.

Colli arogl a blas yn sydyn yw un o arwyddion mwyaf poblogaidd COVID-19. Mae wedi cael ei astudio a'i egluro, ac mae bellach yn gysylltiedig â'r afiechyd newydd. Gwelwyd amlygiadau niwrolegol neu gardiaidd eraill mewn cleifion nad oeddent efallai wedi cael symptomau eraill. Ac os ydych chi'n profi briwiau croen tebyg i frostbite, neu os oes gennych wefusau neu wyneb bluish, yna efallai bod gennych COVID-19.

Gwnaethom siarad eisoes am ymddangosiad annisgwyl symptomau dermatolegol ychydig ddyddiau yn ôl pan newyddion o Ffrainc y gallai rhai problemau croen fod yn gysylltiedig â'r coronafirws newydd. Nid yn unig briwiau frostbite y soniwyd amdanynt, ond hefyd cychod gwenyn a chochni parhaus. “Mae dadansoddiad o’r nifer o achosion a adroddwyd i SNDV yn dangos y gall yr amlygiadau hyn fod yn gysylltiedig” gyda’r coronafirws newydd, meddai’r grŵp mewn datganiad. "Rydyn ni'n rhybuddio'r cyhoedd a'r proffesiwn meddygol er mwyn canfod y cleifion hyn a allai fod yn heintus cyn gynted â phosib", fersiwn wedi'i gyfieithu o ddatganiad i'r wasg meddai.

Cyhoeddodd Cyngor Cyffredinol Colegau Swyddogol Podiatryddion Sbaen ddatganiad hefyd ar symptom newydd rhyfedd o COVID-19. "Mae'r rhain yn friwiau porffor (tebyg iawn i frech yr ieir, y frech goch neu frostbite) sydd fel rheol yn ymddangos ar flaenau'ch traed ac yn gwella'n normal heb adael olion", cyfieithiad o'r datganiad wedi'i ddarllen.

Mae "gwefusau neu wyneb bluish" bellach yn symptom sy'n ymddangos ar y DCC gwefan ar gyfer y coronafirws newydd Meddygol Dyddiol cysylltiadau.

Gwefusau neu wyneb bluish yw'r math o symptom sy'n arwydd o'r angen am sylw meddygol ar unwaith, meddai'r CDC. Mae arwyddion rhybuddio brys eraill ar gyfer COVID-19 yn cynnwys anhawster anadlu, poen neu bwysau parhaus yn y frest, a dryswch neu anallu i ddeffro - mae'r ddau olaf ymhlith yr arwyddion niwrolegol y soniasom amdanynt yn flaenorol.

Ffynhonnell Delwedd: Dan Callister / Shutterstock

Dechreuodd Chris Smith ysgrifennu am declynnau fel hobi, a chyn ei fod yn ei wybod, rhannodd ei bersbectif ar dechnoleg gyda darllenwyr ledled y byd. Pryd bynnag nad yw'n ysgrifennu ar declynnau, mae'n methu â chadw draw oddi wrthyn nhw, er ei fod yn ceisio'n daer. Ond nid yw o reidrwydd yn beth drwg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.