Hon oedd y ddelwedd drawiadol olaf o delesgop Spitzer NASA a gipiwyd cyn ei farwolaeth - BGR

0 0

  • Dychwelodd Telesgop Gofod Spitzer NASA un llun hardd olaf cyn ei farwolaeth.
  • Datgomisiynwyd y telesgop ym mis Ionawr ar ôl gwasanaethu mwy nag 16 mlynedd hir yn y gofod.
  • Dim ond am bum mlynedd y defnyddiwyd y telesgop, ond mae wedi derbyn sawl estyniad ac mae wedi profi i fod yn un o offer mwyaf dibynadwy NASA.
  • Ewch i dudalen gartref BGR i gael mwy o straeon.

Pan lansiodd NASA ei Delesgop Gofod Spitzer yn 2003, roedd yn gobeithio y byddai'r llong ofod yn treulio hyd at bum mlynedd lawn yn cipio delweddau hyfryd o'r cosmos. Mae pum mlynedd yn amser hir i ysgubo'r awyr, ond roedd yr asiantaeth ofod o'r farn bod Spitzer yn barod am waith. Mae'n ymddangos bod pum mlynedd nid yn unig yn ymarferol, roedd yn ddarn o gacen. Yna treuliodd y llong ofod fwy nag 16 mlynedd yn darparu arsylwadau gwerthfawr i wyddonwyr.

O'r diwedd cymerwyd Spitzer allan o wasanaeth Ionawr 30, 2020, ond cyn i NASA ddatgysylltu, dychwelodd un ddelwedd ogoneddus olaf fel ein bod yn ei gofio.

Yr hyn a welwch uchod yw'r ddelwedd derfynol hon. Màs nwy a llwch yw nebula California, sydd wedi'i leoli tua 1 o flynyddoedd golau o'r Ddaear. Nid yw'n edrych yn debyg iawn i California yma, gan ei fod yn cael ei ffilmio gan gamera is-goch Spitzer, ond o'i weld yn y sbectrwm gweladwy, mae'n edrych yn annelwig ei siâp.

"Daw golau gweladwy o nwy yn y nebula sy'n cael ei gynhesu gan seren gyfagos enfawr o'r enw Xi Persei, neu Menkib," Mae Labordy Gyrru Jet NASA yn esbonio. “Mae golygfa is-goch Spitzer yn datgelu nodwedd wahanol: llwch poeth, gyda chysondeb tebyg i huddygl, sy’n gymysg â nwy. Mae'r llwch yn amsugno golau gweladwy ac uwchfioled o sêr cyfagos, yna'n ail-allyrru'r egni sydd wedi'i amsugno ar ffurf golau is-goch. "

Daeth cenhadaeth anhygoel Spitzer a bywyd hir yn y gofod i ben oherwydd ei bellter cynyddol o'r Ddaear. Ni osodwyd y telesgop ar orbit y Ddaear, ond yn hytrach mewn orbit sy'n canolbwyntio ar yr haul yn debyg i'r Ddaear. Fodd bynnag, gan na symudodd y llong ofod mor gyflym â'r Ddaear o amgylch yr Haul, daeth yn fwy a mwy pell.

Er mwyn i Spitzer gyfathrebu â'r Ddaear, roedd yn rhaid iddo gynnal cyfeiriadedd penodol, gan bwyntio ei antenau tuag at ein planed a darlledu ei arsylwadau i'w reolwyr. Wrth wneud hynny, bu’n rhaid iddo ddargyfeirio ei baneli solar o olau’r haul. Wrth i'r llong ofod symud i ffwrdd o'n planed, daeth yr addasiadau hyn yn fwy dramatig ac erbyn i NASA fod yn barod i ddod â'r genhadaeth i ben, dim ond am tua 2,5 y gallai'r telesgop gyfathrebu â'r Ddaear, XNUMX awr cyn gorfod addasu eto.

Yn y diwedd, ni allai NASA gyfiawnhau cadw'r telesgop yn llawer hirach ac ar ddiwedd y llynedd, fe wnaethant benderfynu cynllunio ar gyfer datgomisiynu.

Ffynhonnell y ddelwedd: Arolwg Awyr Digidol NASA / JPL-Caltech / Palomar

Mae Mike Wehner wedi adrodd ar dechnoleg a gemau fideo dros y degawd diwethaf, gan gwmpasu'r newyddion a'r tueddiadau diweddaraf mewn rhith-realiti, dillad gwisgadwy, ffonau clyfar a thechnolegau'r dyfodol.

Yn fwyaf diweddar, roedd Mike yn awdur technegol ar gyfer y Daily Dot ac mae wedi cael sylw yn USA Today, Time.com a gwefannau ac argraffu di-ri eraill. Ei gariad at
mae'r stori ychydig y tu ôl i'w gaeth i gamblo.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.