Mae exoplanets "Hot Jupiter" yn hynod rhyfedd - BGR

0 396

Wrth hela am blanedau y tu allan i'n system solar ein hunain, mae gwyddonwyr wedi gweld nifer o fathau diddorol o blaned nad oes gennym ni yn ein gyddfau o'r coed cosmig. Mae'r planedau "Jupiter poeth" fel y'u gelwir yn un math, ac mae ymchwil newydd yn awgrymu eu bod hyd yn oed yn fwy rhyfedd nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Mae Jupiters Poeth, fel y mae eu henw yn awgrymu, yn blanedau enfawr nwy yn llawer poethach na Iau ei hun. Mae'r planedau hyn yn cylchdroi yn agos iawn at eu seren westeiwr, gan eu gwneud yn llawer rhy boeth i gynnal bywyd o unrhyw fath (neu o leiaf rydym yn tybio). Nawr mae gwyddonwyr sy'n defnyddio data o Delesgop Gofod Spitzer NASA yn awgrymu hynny rhai o'r planedau hyn mor boeth nes eu bod yn chwalu ac yn diwygio o flaen ein llygaid.

Yn ôl ymchwil, a gyhoeddwyd yn Llythyrau o'r Astrophysical Journal, mae'r moleciwlau hydrogen ar yr ochr sy'n wynebu seren y blaned hynod boeth Iau o'r enw KELT-9b yn cael eu rhwygo ar wahân gan y gwres dwys sy'n dianc o'i seren westeiwr. Ni all y moleciwlau hyn ddiwygio nes iddynt ddychwelyd i ochr dywyll y blaned.

"Mae'r math hwn o blaned mor eithafol o ran tymheredd, mae ychydig ar wahân i lawer o exoplanets eraill," ysgrifennodd Megan Mansfield, prif awdur ym Mhrifysgol Chicago. meddai mewn datganiad. “Mae yna Jupiters poeth eraill a Jupiters ultra-poeth nad ydyn nhw mor boeth ond yn ddigon poeth i’r effaith hon ddigwydd. "

Nid yw planedau fel KELT-9b yn hollol gyffredin, a gall hyn fod oherwydd yr amodau eithafol y maent yn bodoli ynddynt. Yn yr achos hwn, mae'r Iau ultra-poeth yn cylchdroi ei seren bob dydd a hanner o'r Ddaear. Mae'n berthynas anhygoel o agos rhwng seren a phlaned, ac mae'n dal yn aneglur pa mor hir y gall y planedau hyn fodoli cyn iddynt gael eu rhwygo'n ddarnau yn y bôn.

Ffynhonnell Delwedd: NASA / JPL-Caltech

Mae Mike Wehner wedi adrodd ar dechnoleg a gemau fideo dros y degawd diwethaf, gan gwmpasu'r newyddion a'r tueddiadau diweddaraf mewn rhith-realiti, dillad, ffonau smart a thechnolegau'r dyfodol.

Yn fwyaf diweddar, roedd Mike yn awdur technegol ar gyfer y Daily Dot ac mae wedi cael sylw yn USA Today, Time.com a gwefannau ac argraffu di-ri eraill. Ei gariad at
mae'r stori ychydig y tu ôl i'w gaeth i gamblo.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.