Mae Boeing yn tynnu'n ôl o'r prosiect awyren gofod milwrol - BGR

0 423

Byddai dweud ei bod yn gyfnod anodd i Boeing yn danddatganiad. Mae'r cwmni wedi dioddef nifer o rwystrau sylweddol - o'r damweiniau lluosog a sylfaen fyd-eang ddilynol ei 737 Max i oedi ei long ofod Starliner y mae'n awyddus iawn i'w chyflawni i NASA - ac mae gennym ni un arall nawr i ychwanegu at y rhestr.

Dans datganiad newydd a gyhoeddwyd gan Boeing, mae'r cwmni'n datgelu ei fod yn tynnu'n ôl o'r rhaglen arbrofol ar awyrennau gofod yr oedd yn gweithio arni gyda DARPA. Dywed Boeing y bydd yn ailgyfeirio ei adnoddau i feysydd eraill.

Curodd Boeing ei gystadleuwyr yn gyntaf, gan gynnwys Northrop Grumman, am y cyfle i weithio ar sawl cam o'r prosiect, gan godi bron i $ 150 miliwn i ddylunio ac yna adeiladu awyren ofod arbrofol y gellir ei defnyddio at sawl pwrpas.

Mae'r ffaith bod y prosiect yn cael ei ddatblygu gan DARPA yn awgrymu amcanion milwrol yn bennaf, ond pwysleisiodd DARPA y gellid defnyddio'r awyren mewn sawl ffordd, gan gynnwys i deithiau masnachol ddefnyddio lloerennau ar yr orbit y Ddaear.

Roedd y prosiect yn uchelgeisiol, ac roedd DARPA wedi datgan i ddechrau ei fod am i'r awyren allu cyflawni cenadaethau dyddiol ar gyrion y gofod. Roedd cynllun i hedfan yr awyren 10 gwaith mewn dim ond 10 diwrnod yn brif flaenoriaeth, ac roedd y cenadaethau hyn i fod i gychwyn o'r flwyddyn hon. Nawr bod Boeing wedi ei alw, mae'n edrych fel bod y prosiect wedi marw yn y dŵr.

Cyhoeddodd Boeing y datganiad canlynol:

Byddwn nawr yn ailgyfeirio ein buddsoddiadau o XSP i raglenni Boeing eraill sy'n cwmpasu'r sectorau morwrol, awyr a gofod. Rydym yn falch ein bod wedi bod yn rhan o dîm diwydiannol dan arweiniad DARPA sydd wedi cydweithredu i ddatblygu technoleg lansio ar alw. Byddwn yn ei gwneud yn flaenoriaeth i gasglu gwersi pwysig o'r ymdrech hon a'u defnyddio wrth i Boeing barhau i chwilio am ffyrdd i ddarparu mynediad ymatebol ac ailddefnyddiadwy i'r gofod.

Ffynhonnell ddelwedd: DARPA

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.