Pwy sy'n dwyn cychod gwenyn yng Nghaliffornia? - BGR

0 528

Pan feddyliwch am dargedau cyffredin ar gyfer lladron, mae'n debyg nad yw cychod gwenyn ar frig y rhestr. Wnaeth hynny ddim atal rhywun rhag brathu bron i 100 o gychod gwenyn o berllan yng Nghaliffornia, gan achosi degau o filoedd o ddoleri mewn incwm coll i'r perchennog a gadael gorfodaeth cyfraith leol yn crafu eu pennau.

O'r fath fel KCRA cysylltiadau, roedd y cychod gwenyn yn perthyn i'r gwenynwr Mike Potts, perchennog Pottsy's Pollination, cwmni o Oregon. Mae gweithredwyr perllannau yn llogi gwenynwyr fel Potts i gyflenwi gwenyn sy'n peillio eu planhigion, gan sicrhau cynnyrch da a chadw'r planhigion yn iach. Yn anffodus, penderfynodd rhywun y byddai'r gwenyn yn well mewn mannau eraill a rhwygo'r cychod gwenyn o'r paledi yr oeddent yn gorffwys arnynt o amgylch y berllan ger tref Yuba.

Mae gwenyn, a ddefnyddiwyd i beillio perllan almon, yn cyfrif am oddeutu traean o weithrediad peillio Pottsy. Siarad â KCRA, Dywedodd Potts y byddai'r lladrad yn debygol o gostio tua $ 44 iddo mewn refeniw a gollwyd, ond y brif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw dod o hyd i'r gwenyn.

"Hoffwn eu dal, ac rwy'n credu bod llawer o wenynwyr yma yn chwilio amdanyn nhw hefyd," meddai Potts. KCRA. "Mae hefyd yn effeithio ar y ffermwr, oherwydd bydd prinder gwenyn yn mynd i fod. Yn ffodus, mae gen i ddigon i gwmpasu'r hyn rydw i wedi'i wneud neu'r hyn rydyn ni wedi'i golli. Ond mae'n effeithio ar y ffermwr, ac mae'n effeithio ar ffermwyr yn Oregon a Washington oherwydd colli gwenyn. "

Y cwestiwn amlwg yma yw sut y gallai rhywun ddianc gyda chriw o gychod gwenyn heb gael sylw. Cred Potts y byddai'r lleidr wedi bod angen rhywbeth fel tryc gwely fflat i'w dynnu, ac y byddai'n hawdd adnabod yr eitemau a gafodd eu dwyn. Mae gorfodaeth cyfraith leol yn ymchwilio i'r lladrad.

Ffynhonnell ddelwedd: Frank Bienewald / imageBROKER / Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.