Roedd Boeing newydd roi'r gorau i gynhyrchu 737 Max - BGR

0 481

Mewn dull nad yw’n arbennig o syndod i unrhyw un sydd wedi dilyn anffodion y gwneuthurwr awyrennau Boeing, mae’r cwmni bellach wedi rhoi’r gorau i gynhyrchu’r awyren 737 Max mewn anhawster yn swyddogol. fel CNN cysylltiadau, rhewodd y gwneuthurwr y cyfleuster ymgynnull a adeiladodd awyrennau poblogaidd.

Cafodd y 737 Max ei symud yn fyd-eang yn gynnar yn 2019 ar ôl yr ail o ddwy ddamwain angheuol yr ymddengys eu bod wedi'u cysylltu â'r feddalwedd rheoli hedfan weithredol. Ers hynny mae Boeing wedi cyflwyno diweddariadau meddalwedd, ond problemau newydd parhau i ymddangos, gan atal yr FAA rhag clirio'r awyren i'w gwasanaethu.

Y newyddion da - os oes unrhyw beth yn y sefyllfa hon sydd wedi'i chwalu'n llwyr - yw y bydd y gweithwyr a oedd gynt yn gyfrifol am adeiladu'r 737 Max yn parhau i gael eu cyflogi gan Boeing ac na fyddant yn cael eu diswyddo na'u rhoi ar wyliau, yn ôl y cwmni. Fodd bynnag, ni fydd yr awyrennau'n cael eu hadeiladu, bydd y cyflenwyr yn cael eu heffeithio.

Ar y pwynt hwn, mae'n dal yn aneglur a fydd y 737 Max yn mynd i'r awyr. Gyda chymaint o awyrennau eisoes yn nwylo cwmnïau hedfan a Boeing yn barod i ddosbarthu archebion newydd dirifedi, mae'n ymddangos yn annhebygol y bydd yr awyrennau'n cael eu sgrapio'n llwyr, ond po hiraf y bydd y cerbydau'n cael eu storio, po fwyaf yw llinell waelod Boeing yn dioddef.

Hyd yn oed os caniateir i awyrennau hedfan eto, mae'r cwestiwn a fydd teithwyr hyd yn oed eisiau mynd ar fwrdd yn parhau i gael ei ateb. Mae Boeing yn cynnal cynlluniau i beidio ag ailenwi awyrennau, ond cwmnïau hedfan byddai wedi ystyried gwneud hynny, gan obeithio sicrhau cwsmeriaid bod yr awyrennau’n newydd ac wedi gwella ac nid yr un peth â’r awyrennau a ddamwain a hawliodd fywydau cannoedd o bobl.

Ffynhonnell y ddelwedd: uncredited / AP / REX / Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.