Dywed Boeing y bydd yn hawdd adnewyddu starliner

0 412

Mae SpaceX wedi gwneud enw iddo'i hun trwy gynhyrchu offer gofod sy'n hawdd ei adnewyddu. Gellir ailddefnyddio rocedi Falcon y cwmni sawl gwaith, sy'n lleihau'r amser troi rhwng lansiadau ac yn gostwng costau. Nawr, gyda'r frwydr rhwng Boeing a SpaceX, mae Boeing yn brolio y bydd yn hawdd adnewyddu ei gapsiwl criw Starliner ei hun ar gyfer teithio i'r gofod yn ddiweddarach.

O'r fath fel SpaceflightNow adroddiadau, mae peirianwyr Boeing yn hynod hyderus mai ychydig iawn o waith cynnal a chadw fydd ei angen ar Starliner rhwng teithiau gofod. Mae hyn yn newyddion gwych i NASA, ond dim ond os yw'n wir.

Mae SpaceX a Boeing wedi'u cloi mewn ras i fod y cyntaf i ddosbarthu llong ofod â chriw ar gyfer NASA. Mae NASA wedi blino talu am seddi ar rocedi Rwseg ac eisiau gallu anfon gofodwyr i'r gofod pan mae eisiau. Roedd disgwyl i SpaceX a Boeing ddanfon eu llong ofod ar y pwynt hwn, ond yn anffodus mae'r oedi wedi cynyddu.

Yn ddiweddar, hediad prawf o Boeing Starliner i'r Orsaf Ofod Ryngwladol ei dorri'n fyr ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod y llong ofod wedi'i chwalu'n dda. Yn ôl Boeing a NASA, mae cloc mewnol y llong ofod allan o sync, gan beri i’r Starliner losgi mwy o danwydd nag y dylai fod. Am y rheswm hwn, nid oedd ganddo ddigon o danwydd i deithio i'r Orsaf Ofod Ryngwladol a bu'n rhaid iddo ddisgyn i'r Ddaear heb iddo gyflawni ei brif amcan.

Er gwaethaf hyn, dywed Boeing i'r prawf fynd yn dda mewn agweddau eraill, a hyd yn oed pe bai'r hediad prawf yn ddi-griw, gallai darpar aelodau o'r criw fod wedi cywiro'r broblem a chadw'r genhadaeth ar y trywydd iawn. trac os oedd yn griw go iawn. taith i'r ISS.

Mae Boeing wir eisiau (ac angen) Starliner i fod yn gartref i NASA. Mae ffrwydro ynghylch pa mor hawdd fydd hi i adnewyddu'r llong ofod rhwng teithiau yn braf, ond nid ydym wedi gweld Starliner yn cyrraedd yr orsaf ofod eto, felly bydd yn rhaid i ni fynd â'r cyfan â mawr halen yn helpu.

Delwedd Ffynhonnell: NASA / Bill Ingalls

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.