Adam Sandler, Frozen 2 a 5 snobs gwallgof eraill - BGR

0 401

Ar ôl i'r enwebiadau Oscar blynyddol gael eu cyhoeddi, mae yna rai hepgoriadau amlwg o hyd sy'n sefyll allan ac yn rhestru snobs mwyaf yr Academi eleni. Nid yw eleni yn wahanol, hyd yn oed os Datguddiad bore Llun mae enwebeion cyn y 92ain Gwobrau Academi (sydd i'w cynnal ar Chwefror 9) yn rhoi cipolwg tebyg i weithiwr ar rai o lwyddiannau nodedig y diwydiant ffilm yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe allech chi ddweud ei bod yn ymddangos bod a ychydig mwy o anghofrwydd pen a snobs dryslyd fel arfer.

Gwadodd snobs fel Adam Sandler enwebiad am bortread o emydd cysgodol yn gwneud ei ffordd dros ei ben yn A24 Gemau heb eu torri. Hyd yn oed gyda Wedi'i rewi 2, Rhyddhawyd ym mis Tachwedd, a ddaeth â chymeriadau annwyl fel Elsa, Anna ac Olaf yn ôl yn gysylltiedig â stori wych a chaneuon cofiadwy. Y ffilm yw'r ffilm animeiddiedig fwyaf proffidiol o bob amser - ac eto rywsut onid oedd yn haeddu enwebiad yn y categori animeiddio gorau eleni?

Roedd llawer, wrth gwrs, eleni yn rhagweladwy, gan Joaquin Phoenix Joker codwch gyfres o enwebiadau (11) wrth nodau ar gyfer y Gwyddel, Unwaith ar y tro yn Hollywood et 1917. Fel y dywedasom, fodd bynnag, roedd snobs yr un mor ragweladwy, yn eu ffordd eu hunain, er bod rhai ohonynt yn ymddangos ychydig yn fwy annirnadwy eleni. Isod, byddwn yn cerdded trwy'r hyn y credwn sydd ymhlith y pwysicaf.

Adam Sandler, am Gemau heb eu torri: Bydd yr un hon yn ymddangos ar frig y rhestr o snobs mwyaf eleni neu bron. Efallai bod y ffilm yn rhy pissed off? Roedd yn cynnwys, er enghraifft, y seithfed F-bom yn hanes y sinema. Yn dal i fod, daeth allan ym mis Rhagfyr gan danio tunnell o wefr yn ystod y tymor gwyliau ar gyfer ffilmiau. Mae perfformiad Sandler fel y gemydd Howard Ratner yn un o oreuon ei yrfa, os nad y gorau. Mae'n ddyniac, cnawdol a chofiadwy, ac mae'n drueni na chafodd ei enwebu am yr actor gorau.

Wedi'i rewi 2: Mae'r ffordd y mae hyn yn parhau i fod yn un o'r ffilmiau animeiddio mwyaf proffidiol erioed, ac eto'n methu â chael yr arwydd animeiddio gorau y tro hwn, y tu hwnt i mi. I droelli'r gyllell hyd yn oed yn fwy, mae gan y ffilm ddigon o werthiannau swyddfa docynnau i'w wneud o hyd un o'r incwm mwyaf ffilmiau o bob amser.

Greta Gerwig, am Dynes fach: Mae'n anffodus bod y categori cyfarwyddwyr gorau y tro hwn yn cyflwyno pob dyn. Nid oherwydd bod gweinyddwyr Parasit, Joker, Unwaith ar y tro yn Hollywood, 1917, A y Gwyddel nid oeddem yn deilwng, ond yn sicr roedd Greta Gerwig yn haeddu nod am ei harweinyddiaeth Dynes fach. Ni anwybyddwyd y ffilm yn llwyr, gan iddi ennill hanner dwsin o enwebiadau, ond Gerwig yw’r un a drodd yr addasiad hwn o’r nofel glasurol yn un y gall cynulleidfaoedd modern ei gwerthfawrogi wrth anrhydeddu’r stori ei hun , a dylai fod wedi cael ei gydnabod felly.

George MacKay, am 1917: Mae yna ychydig o Tom Hanks /castaway rhan o berfformiad George MacKay yn nrama'r cyfarwyddwr Sam Mendes 1917, a saethwyd i roi ymddangosiad un gêm barhaus sy'n digwydd mewn amser real. Mae'n rhaid i MacKay gario rhan dda o'r ffilm ar ei ysgwydd, ac os ydych chi'n mynd i'w gweld (a dylech chi!), Fe welwch chi beth rydyn ni'n ei olygu. Ni allwn ddweud llawer mwy heb ddifetha pethau, ond cywilydd arall yma.

Jennifer Lopez, ar gyfer hustlers: Bod yr academi wedi anwybyddu Jennifer Lopez am ei pherfformiad fel streipiwr yn Efrog Newydd yn syrthio i’r un bwced â posh Sandler. Y ddau yw'r lapiau gyrfa gorau i bob actor, a hustlers wedi codi mwy na $ 100 miliwn yn y swyddfa docynnau, i raddau helaeth oherwydd darlunio J Lo o streipiwr yn gwthio ei gleientiaid - bob amser ar drywydd y sgôr fawr nesaf, fel gemydd Sandler.

Taron Egerton, ar gyfer Rocketman: Dyma'r broblem, i mi, gyda Taron Egerton yn cael ei basio am winc o'r actor gorau am ei gynrychiolaeth o Elton John yn y Rocketman biopic. Y llynedd, rhoddodd Rami Malek berfformiad tebyg inni (yn darlunio Freddie Mercury y Frenhines yn Rhapsody Bohemaidd), heblaw ei fod yn cydamseru popeth ar y gwefusau. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, canodd Taron gân Elton yn y ffilm mewn gwirionedd, felly oni ddylai hynny fod wedi bod o'i flaen?

Awkwafina, ar gyfer y ffarwel: Efallai mai hwn yw'r snubs mwyaf anghofiadwy, ond serch hynny mae'n snub. Roedd y ffilm yn gariad beirniadol, ac mae Awkwafina eisoes wedi ennill Golden Globe, ond efallai bod ei berfformiad yn rhy… gymedrol i bleidleiswyr Oscar? Yn sicr fe’i meistrolwyd i Awkwafina ei hun, a gladdodd ei holl egni manig nodweddiadol i roi perfformiad o raddfa a dyfnder emosiynol coeth inni.

Delwedd Ffynhonnell: Matt Baron / Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.