Gollum 'yn cyrraedd PS5, Xbox Series X yn 2021 - BGR

0 485

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd y datblygwr Daedalic Entertainment ei fod yn gweithio ar gynllun newydd arglwydd y modrwyau gêm lechi i'w rhyddhau yn 2021. Ar y pryd, dywedodd y stiwdio y byddai'r gêm yn lansio ar PC a "phob platfform consol perthnasol bryd hynny," ond siarad â bwrdd cylchgrawn ar gyfer ei rifyn o Chwefror 2020, cadarnhaodd Daedalic hynny Arglwydd y Modrwyau: Gollum yn wir ar gael ar PS5 ac Xbox Series X yn lansiad y flwyddyn nesaf.

Yn ogystal â bod yn un o'r stiwdios cyntaf i gyhoeddi gêm draws-blatfform ar gyfer consolau cenhedlaeth nesaf, rhannodd Daedalic fanylion newydd am Gollum hefyd, yr hyn sy'n ymddangos fel gwyriad o'r ffilmiau.

Yn ôl yr erthygl, Gollum yn gêm lechwraidd gyda lefelau enfawr ac yn canolbwyntio ar bersonoliaeth ddwbl y prif gymeriad, ond bydd yn llai treisgar na'r lleill arglwydd y modrwyau cyfryngau. Mae'r cyfarwyddwr celf Mathias Fischer yn nodi nad oedd maint Gollum wedi'i nodi'n glir yn y llyfrau gwreiddiol, ac er nad yw'n barod i ddangos sut olwg fydd ar y dehongliad newydd hwn o'r cymeriad, mae'n dweud bod Gollum yn y gêm " nid yw'n debyg i Andy Serkis, (yr actor a ddehonglodd Gollum i gyd arglwydd y modrwyau ffilmiau). "

Mae'r nodwedd yn datgelu y bydd y gêm yn para tua 20 awr ac y byddwch chi'n cwrdd â Gollum ar ôl iddo fod ar fin cael ei lygru'n llwyr gan The One Ring. Ymhob pennod, byddwch yn gwneud penderfyniadau a fydd yn penderfynu a yw'r cymeriad yn disgyn ymhellach i ddyfnderoedd Gollum neu'n cynnal cysylltiad â Sméagol.

“Mae nid yn unig yn dewis bod yn Sméagol neu Gollum, oherwydd ar gyfer Gollum fel endid, nid yw mor syml. Ymosodir ar bob personoliaeth gan y llall; mae'n rhaid i bawb amddiffyn eu hunain, "meddai'r dylunydd gemau Martin Wilkes. “Efallai bod gennych chi ddau, tri neu bedwar gwrthdaro ym mhob pennod a fydd yn arwain at bwynt penderfynu terfynol. Ac ar y pwynt hwn o'r penderfyniad terfynol, bydd yn anoddach dewis Sméagol, er enghraifft, os ydych chi erioed wedi ymladd dros ochr Gollum o'r blaen. "

Mae 2021 yn addo bod yn flwyddyn enfawr i'r arglwydd y modrwyau masnachfraint fel Cyfres prequel Prime Video Disgwylir iddo ymddangos ar ryw adeg y flwyddyn nesaf, ac mae Amazon Game Studios yn gweithio arno newydd arglwydd y modrwyau MMO hefyd gyda Gemau Athlon. Nid oes gan yr un o'r prosiectau hyn ddyddiad rhyddhau eto, ond, o leiaf, dylem wybod llawer mwy am y ddau ar hyn o bryd. Arglwydd y Modrwyau: Gollum yn taro PS5 ac Xbox Series X.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.