Mae adar môr bellach yn defnyddio offer - BGR

0 461

Un o'r pethau a oedd yn gwahaniaethu bodau dynol ac archesgobion oddi wrth grwpiau eraill yn nheyrnas yr anifeiliaid oedd defnyddio offer. Gwelwyd rhywogaethau eraill yn defnyddio offer, ond dim llawer, ac mae darganfod bod rhywogaeth wedi meistroli'r grefft o ddefnyddio math penodol o offer bob amser yn gyffrous.

Nawr ymchwilwyr o Brifysgol Rhydychen a Chanolfan Adnoddau Natur De Gwlad yr Iâ honni bod ganddyn nhw dystiolaeth bendant bod adar y môr - yn enwedig y palod - yn wir yn ddefnyddwyr offer. Cyhoeddwyd y gwaith yn Trafodion Academi y Gwyddorau Cenedlaethol.

Gwyddys bod rhai rhywogaethau o adar yn defnyddio offer at wahanol ddibenion. Mae cigfrain, yn benodol, wedi dangos gallu i amgyffred y defnydd o offer i gyflawni tasg. Yr astudiaeth newydd hon yw'r gyntaf i ddangos bod yr un peth yn wir am adar y môr.

Trwy astudio’r pâl ar Ynys Grimsey, gwelodd yr ymchwilwyr balod gyda ffyn at bwrpas penodol iawn: crafu. Fel yr eglura'r ymchwilwyr, mae pâl yr ynys yn aml yn wynebu parasitiaid y tu allan i'w cyrff, a all achosi anghysur iddynt. Mae'n ymddangos bod o leiaf rhai o'r adar wedi dod o hyd i ateb i'r broblem anffodus hon, ac fe'u gwelwyd yn defnyddio ffyn i grafu rhannau o'u cyrff sy'n anodd eu cyrraedd.

Mae'n ddarganfyddiad diddorol, yn enwedig gan fod adar y môr fel pâl yn tueddu i fod ag ymennydd llai a llai cymhleth nag adar eraill sy'n defnyddio offer, fel brain. Arsylwodd yr ymchwilwyr balod yn defnyddio ffyn fel hyn mewn dau le gwahanol, gan awgrymu nad oedd yn ddatblygiad ynysig nac yn siawns ar hap. Mae'n ymddangos bod pâl yn gyffyrddus ag offer.

Ffynhonnell ddelwedd: Robert F Bukaty / AP / Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.