Mae Netflix eisiau llogi witcher

0 406

“Ydych chi'n blaidd unigol llawn cymhelliant, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau?” Mae Netflix yn gofyn wrth agor cynnig swydd ar ei wefan. "Oes gennych chi angerdd am ddatrys problemau a lladd angenfilod (yn llythrennol ac yn ffigurol)? Ydy croestoriad cleddyf arian â bwystfilod hud yn eich cyffroi? Os felly, darllenwch ymlaen am gyfle gwaith cyffrous Netflix! Ydy, mae'n beth go iawn, oherwydd mae'n debyg bod Netflix yn recriwtio witcher cyswllt diogelwch.

Cynnig swydd, wedi'i ddarganfod ar y ddolen hon, yn coup marchnata doniol ar gyfer ei gyfres deledu newydd, Y ffraethineb, a gafodd ganmoliaeth feirniadol ychydig ddyddiau yn ôl. Mae'r sioe eisoes yn un o'r sioeau mwyaf poblogaidd ar Netflix gan ystyried yr holl drafodaeth ar-lein amdani, ond hefyd Netflix, braidd yn amheus safleoedd.

Mae'r cynnig swydd yn cynnwys sawl gem ogoneddus sydd i gyd yn cyfeirio at y ffilm. Er enghraifft, dyma beth mae'r swydd yn ei olygu:

 • Byddwch yn un o'r dewiniaid niferus sy'n gyfrifol am olrhain ac atal bwystfilod, bwystfilod, cythreuliaid, lladron, ac ati.
 • Rhaid cael eu hoffer eu hunain! Mae ceffyl, dau gleddyf, ac amrywiaeth o botions yn hanfodol, tra bod arfwisg, cadwyni ac offer eraill yn cael eu hargymell.
 • Amldasgio fydd eich arfer chi. Bydd angen i chi allu cyflawni'ch swydd bresennol wrth gynnig mentoriaeth i witcher ifanc, gan y byddwch chi'n sylweddoli mai dyma'ch tynged.
 • Yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o fyd natur, byddwch chi'n treulio rhan fawr o'ch diwrnod gwaith y tu allan.
 • Rydyn ni'n caru ceffylau! Os mai ceffyl oedd eich ffrind gorau a'ch therapydd dibynadwy wrth dyfu i fyny, byddwch chi'n addasu'n berffaith.

Mae hyd yn oed yn well - dyma beth ddylai'r ymgeisydd perffaith ei gynnig:

 • Dal gradd pedair blynedd o ysgol achrededig Witcher neu feddu ar brofiad bywyd cyfatebol
 • Gallu codi cannoedd o bunnoedd o orbenion dro ar ôl tro
 • Peidiwch â bod ofn gweithio'n annibynnol a threulio cyfnodau hir ar eich pen eich hun; mae ffynhonnau dŵr yn brin
 • Meddu ar ddealltwriaeth gynhenid ​​o'r drwg lleiaf a'r daioni mwyaf
 • Arddangos sgiliau cyfathrebu llafar rhagorol, gwybod sut i drafod gydag amrywiaeth eang o gleientiaid; mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig yn fantais
 • Byddwch yn gyffyrddus â chyflymder cyflym ym mhob math o amgylcheddau gwaith, o'r ddinas i'r gors, trwy'r goedwig a'r mynydd
 • Arhoswch yn hyblyg - digon i osgoi pabell siglo neu gyffwrdd ag ellyll - wrth fod yn ddigon anhyblyg i anwybyddu crio torf neu drapiau hudol dewin
 • Cytuno mai'r bwystfilod gwaethaf yw'r rhai rydyn ni'n eu creu

Yr hyn sy'n ddiddorol yw bod Netflix mewn gwirionedd yn darparu cyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio am y swydd. Bydd angen i chi ddarparu'ch enw, cyfeiriad e-bost a chymhwysiad fideo un munud i gyfeiriad e-bost a ddyluniwyd ar gyfer y cynnig swydd penodol hwn: witcherforhire@netflix.com.

Ffynhonnell Delwedd: Netflix

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.