Nid yw'r twll plot endgame y mae pawb yn siarad amdano yn dwll plot o gwbl - BGR

0 760

Avengers: Endgame yn hawdd yw'r ffilm fwyaf a mwyaf cyffrous o'r holl blockbusters a darodd theatrau y llynedd. Nid yn unig y mae Marvel wedi gwneud rhywbeth nad yw unrhyw stiwdio arall wedi gallu ei gyflawni o'r blaen trwy greu bydysawd o fwy nag 20 ffilm sydd i gyd wedi'u cysylltu mewn plot enfawr, ond mae cefnogwyr yn dal i drafod y ffilm wyth mis ar ôl ei dangosiad cyntaf. Nid oes llawer o ffilmiau a all gynhyrchu'r un math o wefr, ddim hyd yn oed "sinema go iawn". Mae'n helpu Diwedd y gêm newydd daro Disney + a HBO ar ôl iddo lansio ar Blu-ray ychydig fisoedd yn ôl, felly mae hyd yn oed mwy o bobl yn ei weld eto.

Sy'n wych Diwedd y gêm yw bod y plot bron yn berffaith a gellir egluro popeth yn dda, yn wahanol i ffilm Star Wars benodol a ddaeth allan pa un herio rhesymeg mewn mwy o ffyrdd nag y byddwn i wedi hoffi. Gyda hyn sylw o'r newydd i Diwedd y gêm, mae rhai pobl yn honni eu bod wedi dod o hyd i dwll plot enfawr ym mrwydr olaf y ffilm, ond mae'n troi allan nad yw'n dwll plot o gwbl.

Yn hytrach na gofyn i'r holl Avengers a'i ffrindiau ymladd yn erbyn Thanos am y Cerrig Anfeidredd, y mynnodd yr Hulk ddychwelyd i'w lleoliadau gwreiddiol, gallem fod wedi gofyn i Doctor Strange a'i ddilynwyr fachu ar y Cerrig a mynd â nhw allan yn llwyr allan o frwydr gydag un o'r Modrwyau Sling hyn, yr un rhai a ddaeth â phawb i'r frwydr (gweler yr olygfa isod). Gallai Strange a'i gyd-Feistri yn y Celfyddydau Cyfriniol fod wedi cludo'r cerrig i ddimensiynau eraill, neu hyd yn oed y Parth Quantum, fel Sgrin Rant Esboniodd. Gyda'r Cerrig allan o wasanaeth, ni fyddai'r frwydr am gyfansoddyn Avengers wedi cael yr un canlyniad.

(integredig) https://www.youtube.com/watch?v=VUTEl1CoHVM (/ integredig)

Ar y dechrau, mae'n edrych fel twll plot enfawr sy'n gweithredu fel y dilyniannau gweithredu gwych ar gyfer y frwydr olaf hon. Fodd bynnag, mae'n anghywir meddwl fel hynny, a gwnaeth Marvel yn siŵr ei fod yn gorchuddio ei seiliau â thric syml a sefydlwyd yn Infinity War: Dim ond mewn un fersiwn o'r mwy na 14 miliwn o dreialon y mae'r Avengers yn ennill roedd Strange yn gallu gwneud. gweld pryd yr edrychodd i'r dyfodol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bopeth ddigwydd mewn ffordd benodol er mwyn i'r bydysawd gael ei achub rhag Thanos. A gallai hynny olygu na fyddai'r senarios lle cychwynnodd Strange neu consuriwr arall gyda'r Cerrig yn arwain at drechu Thanos a'i fyddinoedd.

Peidiwch ag anghofio na fydd dwyn y Cerrig o Thanos yn atal y Mad Titan rhag chwilio amdanynt, yn enwedig fersiwn 2014 o Thanos sy'n gwbl ymwybodol bod teithio amser yn bosibl a bod ganddo rai o'r adnoddau sy'n angenrheidiol i wneud hynny. . yr holl waith. Mae Thanos a’r gwyddonwyr disglair sy’n gweithio iddo eisoes wedi creu eu gronynnau Pym eu hunain, a wnaeth eu dyfodiad yn 2023 yn bosibl, fel y gallent hefyd ddatblygu Peiriant Amser Stark pe bai’n rhaid.

Hyd yn oed gyda mynediad y Capten Marvel a dinistrio llong ofod Thanos, ni roddwyd buddugoliaeth i'r Avengers. Pe bai Thanos wedi ennill y frwydr ar y Ddaear, gallai fod wedi ailddechrau ei ymdrech i ddileu hanner yr holl bethau byw - neu'n waeth - trwy gychwyn ar genhadaeth yn y gorffennol. A dim ond ychydig funudau y byddai wedi gorfod teithio nes bod Strange neu consuriwr wedi defnyddio'r cylchoedd slingshot i symud y cerrig allan o'r llinell amser hon.

(integredig) https://www.youtube.com/watch?v=p91inRKi6tY (/ integredig)

Felly'r unig ffordd i drechu Thanos oedd gwneud iddo ddiflannu. Mae Strange yn hollol ymwybodol o hyn ac yn nodi'r foment Diwedd y gêm pan fydd yn codi ei fys mynegai i Tony (yr olygfa uchod). I guro Thanos, mae angen y cerrig arnyn nhw ac mae'n rhaid i Tony dynnu'r sbardun. Dyma'r unig ffordd.

Mor rhad ag y gall y tric rhyfel diddiwedd hwn fod, nid oes raid i chi arteithio rhesymeg i'w dderbyn. Yn y misoedd cynt Diwedd y gêm, rydym wedi gweld llawer o ddamcaniaethau a oedd yn seiliedig ar "unig ffordd" Doctor Strange ac roeddem eisoes yn disgwyl stori lle roedd yn rhaid i bethau ddigwydd mewn ffordd benodol i'r Avengers ennill, hyd yn oed os oedd yn golygu hynny roedd yn rhaid i ni dderbyn rhai colledion ar hyd y ffordd. Mae'n ymddangos, ie, roedd yn rhaid i ni ddioddef ychydig o aberthau i guro Thanos. Nid yn unig y Weddw Ddu a'r Dyn Haearn a fu farw, ond treuliodd hanner y bydysawd bum mlynedd yn galaru am eu hanwyliaid coll ac yn delio â'r holl dywyllwch a ddilynodd. Hwn oedd yr unig ffordd mewn gwirionedd.

Fisoedd yn ôl, eglurais rai o'r dewisiadau plot sy'n "difetha" Diwedd y gêm, ac yn eu plith, rhestrais y rhannau "gwirion" o gynllun Avengers. Wnaethon nhw byth ystyried gwneud mwy o ronynnau Pym na dwyn mwy o'r gorffennol cyn gadael am y Cerrig. Dyma'r twll mwyaf annifyr i mi. Ond dywedais wrthych ar y pryd mai dim ond Strange oedd yn gwybod sut y gallai pethau fod wedi digwydd pe byddent wedi dilyn y llwybr hwn. Mae'r honiad "Yr unig ffordd" hefyd yn cofnodi ffilm y twll plot hwn.

Ffynhonnell Delwedd: Stiwdios Marvel

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.