Mae'r fargen Nintendo Switch hon ar Amazon hyd yn oed yn well nag unrhyw beth rydyn ni wedi'i weld ddydd Gwener Du - BGR

180

Oni ddaw'r rhyfeddodau i ben byth? Dim ond pan oeddem yn meddwl bod Amazon eisoes wedi dangos ei holl gardiau cyn y gwyliau, mae bargen newydd Nintendo Switch yn ymddangos hyd yn oed yn well na bargeinion Dydd Gwener Du oherwydd nid yw'n eich cloi mewn bwndel gyda gêm na fyddwch chi ei eisiau. efallai ddim. Am gyfnod cyfyngedig, gallwch brynu'r Nintendo Switch safonol gyda Joy - Con neon glas a choch neon neu'r Nintendo Switch gyda Gray Joy - Con ar gyfer 299 $ a chael credyd Amazon 30 $ pan fyddwch chi'n ei wneud. Defnyddiwch god promo D3E2CDJ6GB6S wrth y ddesg dalu ac mae'r credyd yn eiddo i chi! Mae'n debyg y bydd y cynnig hwn wedi'i ddisbyddu'n gyflym, felly brysiwch neu efallai y byddwch yn rhedeg allan.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y Switch:

 • Chwarae'ch ffordd gyda'r consol gêm Nintendo Switch. P'un a ydych gartref neu wrth fynd, yn unigol neu gyda ffrindiau, mae consol Nintendo Switch wedi'i gynllunio i gyd-fynd â'ch bywyd. Cysylltwch eich Nintendo Switch i fwynhau gemau HD ar eich teledu. Rydych chi'n mynd? Yn syml, dad-blygiwch eich consol a pharhewch i chwarae yn y modd cludadwy
 • Mae'r model hwn yn cynnwys ymreolaeth o oddeutu 4,5 i 9 awr
 • Bydd bywyd batri yn dibynnu ar y gemau rydych chi'n eu chwarae. Er enghraifft, bydd y batri yn para oddeutu 5,5 awr ar gyfer The Legend of Zelda: Breath of the Wild (gemau'n cael eu gwerthu ar wahân)
 • Rhif Model HAC 001 (01)

A dyma delerau ac amodau'r cytundeb: [19659008] Mae'r cynnig yn berthnasol yn unig i rai gemau fideo sy'n cael eu gwerthu a'u cludo gan Amazon.com neu Amazon Digital Services LLC (chwiliwch am "sold by Amazon.com" neu "a werthwyd gan Amazon Digital Services LLC ”ar dudalen manylion y cynnyrch). Ni fydd cynhyrchion a werthir gan werthwyr trydydd parti neu endidau Amazon eraill yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn, hyd yn oed os ydynt yn cael eu "Cyflawni gan Amazon.com" neu'n "Premiwm Cymwys".

 • Tra bod stociau'n para.
 • Nid yw'r cynnig yn drosglwyddadwy a gall wneud hynny
 • Cynnig wedi'i gyfyngu i un i bob cwsmer fesul cynnyrch cymwys.
 • Y budd mwyaf y gallwch ei dderbyn o'r cynnig hwn yw $ 30 mewn credyd hyrwyddo Amazon fesul cynnyrch cymwys.
 • Byddwch yn derbyn e-bost gan Amazon hyd at 35 diwrnod ar ôl i'r pryniant cymwys gael ei ddanfon neu ei fod ar gael, gan nodi bod $ 30 yng nghredyd hyrwyddo Amazon wedi'i ychwanegu at eich cyfrif cwsmer. Bydd yr e-bost hefyd yn darparu cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio'r credyd hyrwyddo.
 • Os bydd unrhyw un o'r cynhyrchion neu'r cynnwys sy'n gymwys ar gyfer y cynnig hwn yn cael ei ganslo neu ei ddychwelyd, bydd y cynnig hwn yn annilys.
 • Os byddwch yn torri unrhyw un o'r amodau hyn, ni fydd y cynnig yn ddilys.
 • Mae Amazon yn cadw'r hawl i addasu neu ganslo'r cynnig ar unrhyw adeg.

 • dilyn @BGRDeals ar Twitter i ddilyn y cynigion diweddaraf a gorau a ddarganfyddwn ar y We. Gall prisiau newid heb rybudd a gall y cwponau a grybwyllir uchod fod ar gael mewn symiau cyfyngedig. Gall BGR dderbyn comisiwn ar orchmynion a roddir trwy'r eitem hon.

  Ffynhonnell y ddelwedd: JUSTIN LANE / EPA / REX / Shutterstock

  Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR

  Mae'r sylwadau ar gau.