"Nid yw bod yn aelod seneddol yn newid bywydau ein poblogaethau"

260

Gwestai ar Weledigaeth 4 dydd Sul 1er Rhagfyr 2019, gwrthryfelodd Célestin Bedzigui yn erbyn system etholiadol Camerŵn.

Célestin Bedzigui (c) Cedwir pob hawl

Sioe dydd Sul Clwb Elitaidd, a ddarlledwyd ar y sianel deledu breifat Vision4 fel bob dydd Sul, yn ddigwyddiad yr 1 hwner Rhagfyr 2019. Roedd un o'r materion a roddwyd ar y bwrdd yn cwestiynu'r system etholiadol pan fydd pleidiau gwleidyddol yn brysur yn cymryd rhan yn etholiadau deddfwriaethol a threfol Chwefror 9, 2020.

Ystyrir bod y bond gofynnol yn ormodol 

Ar gyfer Cadeirydd Plaid y Gynghrair Ryddfrydol (PAL) nid yw'r blaendal sy'n ofynnol gan ddirprwyon fel rhagarweiniad i etholiadau deddfwriaethol Chwefror 9, 2020 yn gwneud unrhyw les i ddinasyddion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig.

« I wneud cais am etholaeth wledig yn Lekié East and West, rhaid i chi dalu'r blaendal o filiwn o ffranc CFA. Felly'r unig rai sy'n gallu ei wneud yw'r trefwyr mewn gwisgoedd hyn sy'n dod i gipio'r pethau hyn, maen nhw'n mynd i'r Cynulliad Cenedlaethol i amddiffyn eu himiwnedd tra yn y marchogion, does neb sy'n eu cynrychioli “, Yn cymryd tramgwydd yn llywydd y PAL.

Angen adolygu'r system etholiadol

I'r awdurdod traddodiadol hwn, mae problem sylfaenol o adolygu ein system etholiadol o ystyried y gwahaniaethau sy'n cael eu creu o ran amodau ymgeisyddiaeth. Achos yn ôl iddo, "os na wnawn hyn, rydym yn sefydlu system sy'n fath o byramidsed Mae'n rhybuddio.

O'i gymharu â'r hyn a ddylai fod, nid yw'r system a roddwyd ar waith yn ystyried, yn ôl Célestin Bedzigui, sefyllfa'r dosbarthiadau is sydd serch hynny yn flaenoriaeth. " Mae hyn yn golygu bod gennym system nad yw'n cynrychioli pobl oddi isod ac a all gwympo ar unrhyw adeg. Nid yw bod yn aelod yn newid unrhyw beth ym mywydau ein pobl Meddai'r gwleidydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.lebledparle.com/actu/politique/1110519-celestin-bedzigui-etre-depute-ne-change-rien-a-la-vie-de-nos-populations

Mae'r sylwadau ar gau.