Mae gan Saturn lleuadau newydd 20 ac mae angen enwau arnyn nhw i gyd - BGR

Mae lleuad unigol y Ddaear wedi cynnig cyfle i seryddwyr astudio’r berthynas rhwng planedau a’r lloerennau naturiol sy’n eu cylchdroi. Mewn sawl ffordd, Lleuad y Ddaear yw'r cyflwyniad perffaith i ddysgu syniadau sylfaenol i ddynoliaeth am sut mae'r bydysawd yn gweithio.

Nid oes unrhyw wareiddiad yn byw ar y cawr nwy Saturn, wrth gwrs, ond pe bai, byddai ganddyn nhw lawer mwy i'w weld wrth i chi edrych i'r awyr trwy'r casgliad helaeth o leuadau ar y blaned. Yn ddiweddar yn cael ei amau ​​o fod ychydig yn fwy na 60, mae ymdrech ymchwil newydd yn datgelu bod yna mewn gwirionedd Lleuadau ychwanegol 20 nad oeddem erioed wedi sylwi o'r blaen, gan ddod â'r cyfanswm i 82.

Mae'r lleuadau newydd wedi cael eu gweld gan dîm o seryddwyr sy'n defnyddio'r telesgop Subaru, sy'n rhan o arsyllfa Mauna Kea yn Hawaii, a chyhoeddwyd y darganfyddiad gan Ganolfan Leiaf Planet yr Undeb Seryddol Rhyngwladol. .

Efallai y bydd yn ymddangos yn rhyfedd y gall planed mor astudio â Saturn fod. i gael lleuadau anhysbys 20 mewn orbit o'i gwmpas, ond pan ystyriwch faint y gwrthrychau newydd hyn, mae'n gwneud mwy o synnwyr. Mae'r lleuadau'n fach mewn perthynas â'r Ddaear, pob byd maint peint yn mesur tua thair milltir mewn diamedr yn unig. Mewn cyferbyniad, mae gan y lleuad led o fwy na 2,158 milltir.

Sylw arbennig o ddiddorol am y lleuadau sydd newydd eu darganfod yw bod 17 ohonyn nhw'n cylchdroi Saturn "wyneb i waered". Gelwir y symudiad hwn yn orbit ôl-weithredol. ymddengys eu bod wedi'u clystyru, gan awgrymu bod eu gwreiddiau'n gysylltiedig â gwrthdrawiadau rhwng gwrthrychau mwy yn orbit Saturn, o bosibl rhwng lleuadau hynafol Saturn neu effeithiau rhwng y lleuad a gwrthrychau eraill, megis asteroidau.

Mae darganfyddiadau nawr yn gofyn i'r cyhoedd am help i enwi'r lleuadau newydd . Mae'r lleuadau 20 i'w hennill a rhaid trydar y cofnodion ar y cyfrif @SaturnLunacy gyda lluniau, lluniau a gwybodaeth ategol i gefnogi awgrym eich enw.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR