Pwysau: Mae'r diet dydd 7 hwn yn ffordd dda o golli bunnoedd 1,5 a dileu braster o'r morddwydydd - HEALTH PLUS MAG

Mae braster corff bob amser yn anodd ei dynnu. Y bol, y breichiau neu'r cluniau yw'r rhannau mwyaf llafurus i golli pwysau ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cyflawni. Mae dietau'n troi allan i fod yn effeithiol pan fyddant wedi'u targedu'n dda ac yn arbennig o gysylltiedig â gweithgaredd corfforol rheolaidd. Heddiw, rydym yn cynnig diet colli pwysau sy'n anelu'r cluniau yn bennaf ac a fydd yn caniatáu ichi golli'ch cilo dros ben mewn diwrnodau 7 yn unig.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf HEALTH PLUS MAGAZINE