Cynhyrchu sebon artisanal: mae amddiffyniad sifil yn codi ymwybyddiaeth gweithgynhyrchwyr o'r risgiau

Ymwelodd asiantau adran ymchwil labordy dadansoddi ac ymchwil y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Amddiffyn Sifil, ddydd Mawrth 8 Hydref 2019, gwefan Cymdeithas Gwneuthurwyr Sebon (Anafasa) parth maes awyr Bamako. Amcan: sensiteiddio aelodau Anafasa ar y risgiau sy'n gysylltiedig â'u proffesiwn.

Mae Anafasa yn dwyn ynghyd gannoedd o bobl ifanc sy'n gwneud y sebon mewn ffordd draddodiadol ar y safle sydd wedi'i leoli ym mharth maes awyr Bamako. Wrth eu cynhyrchu, maen nhw'n defnyddio olew palmwydd, menyn shea, soda costig. Mae'r cynhyrchion hyn yn peri risgiau y mae gweithwyr yn agored iddynt bob dydd.

Fel rhan o'u cenhadaeth o ddilysu ac ardystio gwrthiant deunyddiau a ddefnyddir wrth adeiladu adeiladau, sefydliadau sy'n derbyn cyfleusterau cyhoeddus a dosbarthedig, bod asiantau yn yr adran o astudiaethau'r labordy dadansoddi. a chyfarfu’r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Amddiffyn Sifil ag aelodau Cymdeithas y Gwneuthurwyr Sebon yn ardal y maes awyr.

Canolbwyntiodd y trafodaethau ar y mesurau i'w mabwysiadu ar gyfer amddiffyn personol gweithwyr, amddiffyn rhag tân, a'r gweithdrefnau i'w dilyn pe bai llosg. Pwysleisiodd pennaeth adran ymchwil labordy dadansoddi ac ymchwil Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Amddiffyn Sifil, yr Is-gapten Sidiki Sangaré, bwysigrwydd mesurau amddiffynnol yn erbyn y risg o dân ac afiechydon sy'n gysylltiedig â soda costig a chynhyrchion eraill.

"Rydyn ni yma i weld sut mae'r cannoedd o weithwyr hyn yn cael eu hamddiffyn. Rhoesom gyngor i osgoi tanau a beth i'w wneud mewn achos o dân, gwnaethom hefyd egluro iddynt sut i ymddwyn rhag ofn llosgi. Cenhadaeth ymwybyddiaeth ac nid gormes yw ein cenhadaeth. Rhaid i weithwyr sy'n gweithio ar y wefan hon ac sy'n cyfrannu at ddatblygiad economaidd ein gwlad fabwysiadu, er eu budd eu hunain, fesurau amddiffynnol yn erbyn tân, nwyon niweidiol a gwenwynig yn enwedig wrth weithio gyda soda costig. Rydym yn bwriadu trefnu hyfforddiant i'w harfogi'n well â'r mesurau amddiffynnol i'w mabwysiadu, "ychwanegodd. Darllenwch fwy ar aumali ...

Abdrahamane Diamoutene

Ffynhonnell: Y Dangosydd Adnewyddu

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf http://bamada.net/production-artisanale-de-savon-la-protection-civile-sensibilise-les-fabricants-sur-les-risques