Mae'r Tywysog Harry yn gwneud jôc ddoniol i Ed Sheeran wrth i'r cwpl wneud ymddangosiad ar y cyd ar fideo

Mae'r fideo yn dangos y canwr yn curo ar ddrws a Dug Sussex yn ateb, gan watwar eu cloeon sinsir cyffredin. Dywed Ed Sheeran, “Hei dude, sut wyt ti?” Ac mewn ymateb Tywysog Harry meddai, "Hei, ddyn, braf eich gweld chi." Yna mae'r dug yn jôcs, "Mae fel edrych yn y drych" cyn i'r canwr ddweud, "A yw'n eich poeni os deuaf â'r camera?"

Honnir bod y ddau ohonyn nhw'n bennau coch.

Mae'r pennawd yn darllen: "Yn dod yn fuan. 10 Hydref #WMDH "o ystyried bod y fideo ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl y Byd.

Siaradodd Duges Sussex am iechyd meddwl yn Cape Town ym mis Medi

. "Rydyn ni i gyd yn ceisio torri trwodd a dod o hyd i rywfaint o optimistiaeth".

Mae'r Tywysog Harry eisiau siarad am iechyd meddwl (Delwedd: GETTY)

Ed Sheeran

Mae Ed Sheeran a'r Tywysog Harry yn rhannu lliw eu gwallt (Delwedd: GETTY)

Yn ystod yr un daith frenhinol, dywedodd y Tywysog Harry, "Rwy'n credu bod stigma yn gysylltiedig yn y bôn â salwch meddwl bod yn rhaid i ni wahanu'r ddau ... iechyd meddwl, sef pob un ohonom ni, a salwch meddwl, sydd gallai fod yn bob un ohonom.

"Ond rwy'n credu bod yn rhaid eu gwahanu, mae'r elfen iechyd meddwl yn ymwneud cymaint â phwy ydym ni. yn agored i'r profiadau hyn y mae'r plant hyn a phob un ohonom yn byw ynddynt, "parhaodd. "Mae pawb wedi cael eu trawmateiddio neu'n debygol o gael eu trawmateiddio ar ryw adeg yn eu bywyd. Rhaid inni geisio, nid ei ddileu, ond dysgu o genedlaethau blaenorol fel nad oes cylch gwastadol. "

DARLLENWCH MWY : Sut mae symudiad sioc frenhinol Brenin Sweden yn adlewyrchu Harry a Meghan [19659016] Tywysog Harry ac Ed Sheeran "title =" Tywysog Harry ac Ed Sheeran "data-w =" 590 "data-h =" 448 ">

Mae'r Tywysog Harry yn agor y drws i Ed Sheeran (Delwedd: INTAGRAM * Dug Sussex)

Tywysog Harry a Meghan Markle

Mae Meghan a Harry yn trafod iechyd meddwl tra yn Ne Affrica (Delwedd: GETTY)

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen SUNDAY EXPRESS