Llyfr newydd yn manylu ar ffidil cydweithiwr - pobl

Pan daniodd NBC Matt Lauer, llu poblogaidd o "Heddiw," ym mis Tachwedd 2017, honnodd y rhwydwaith ei fod wedi cymryd rhan mewn "ymddygiad rhywiol amhriodol."

Ond byddai ei ymddygiad wedi bod yn fwy na dim ond "amhriodol" ac yn cynnwys y cam-drin rhywiol a ddefnyddiwyd gan NBC News yn ei ystafell westy tra roedd y ddau yn Rwsia i gwmpasu Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014 yn Sochi. Mae hyn yn ôl y manylion newydd a ddatgelwyd yn llyfr newydd Ronan Farrow, "Catch and Kill".

Brook Nevils, y gweithiwr sy'n cyhuddo yn NBC News, yw'r un fenyw yr arweiniodd ei chwyn yn erbyn Lauer at ei diswyddo, Amrywiaeth a gafodd gopi o lyfr Farrow.

Nid yw hunaniaeth Nevils a manylion ei honiadau wedi cael eu gwneud yn hysbys i'r cyhoedd eto. Esboniodd Variety am y tro cyntaf iddynt gael eu datgelu yn llyfr Farrow.

Dywedodd Nevils wrth Farrow ei bod wedi cael ei phostio i Sochi gyda chyn gyd-westeiwr Meredith Vieira "Heddiw", a ddaeth â hi yn ôl i'r sioe i gystadlu yn y Gemau Olympaidd.

Esboniodd Nevils fod yr ymosodiad wedi digwydd ar ôl noson yn yfed mewn bar gwesty. Dywedodd iddi fynd i ystafell westy Lauer i gael ei chymwysterau yn y wasg, a’i bod wedi dod yn ôl pan wahoddodd Lauer hi i ddychwelyd yn fuan wedi hynny.

Dywedodd Nevils wrth Farrow nad oedd ganddi "unrhyw reswm i feddwl y byddai Lauer yn unrhyw beth ond cyfeillgar ar sail ei brofiad blaenorol. "Ond pan ddychwelodd i ystafell westy Lauer, dywedodd fod y gwesteiwr" Heddiw ", yn gwisgo crys-t a bocsiwr, wedi ei gwthio yn erbyn y drws a wedi cusanu.

Yna gwthiodd Lauer hi ar y gwely, "ei throi drosodd, gan ofyn iddi a oedd hi'n hoffi rhyw rhefrol," ysgrifennodd Farrow, yn ôl Variety. Dywedodd Nevills ei bod yn ceisio dweud wrth Lauer nad oedd hi eisiau rhyw rhefrol pan wnaeth "ddim ond ei wneud".

Dywedodd Farrow fod y cyfarfod yn hynod boenus. "Mae'n brifo cymaint," meddai. “Rwy’n cofio meddwl, a yw hyn yn normal?” Dywedodd Nevills wrth Farrow ei bod yn crio’n dawel yn y gobennydd, tra gofynnodd Lauer iddi a oedd hi’n ei garu.

Dywedodd Nevils wrth Farrow: "Roedd yn anghydsyniol yn yr ystyr fy mod yn rhy feddw ​​i gydsynio. . Nid oedd yn gydsyniol dweud imi ddweud sawl gwaith nad oeddwn am gael rhyw rhefrol. "

Tynnodd ffynonellau sy'n agos at Lauer sylw at y ffaith ei bod weithiau'n gwneud cysylltiadau, "ysgrifennodd Farrow. Dywedodd Nevils wrth Farrow ei bod yn ofni y byddai Lauer yn dod â’i yrfa i ben ac felly’n parhau i gael rhyw “trafodol” gydag ef.

"Yr hyn sy'n ddiamheuol yw bod Nevils, fel llawer o'r menywod y siaradais â hwy, wedi ysgrifennu Farrow:

Dywedodd Nevils ei fod wedi dweud wrth lawer o bobl am ei gyfarfodydd gyda Lauer, gan gynnwys cydweithwyr ac uwch swyddogion NBC. Ond ni ddigwyddodd dim tan gwymp 2017, pan ddywedodd Nevils wrth Viera, a oedd wedi dod yn "ddiymadferth," a'i hannog i ymgynghori â chyfreithiwr yn adran adnoddau dynol NBC Universal.

ar ôl ergyd Lauer. Tynnodd swyddogion, gan gynnwys Andrew Lack, llywydd NBC News a daniodd Lauer yn bersonol, sylw at y ffaith nad oedd y digwyddiad rhwng Nevils a Lauer wedi bod yn "droseddol" nac yn "ymddygiad ymosodol".

O'i ran, cyhoeddodd Lauer yn 2018 ddatganiad lle cyfaddefodd iddo "ymddwyn yn amhriodol" ond gwadodd iddo orfodi ei hun ar unrhyw un erioed.

"Rwy'n cydnabod yn llwyr fy mod wedi ymddwyn yn amhriodol fel gŵr, tad a phrifathro yn NBC," meddai Lauer. "Fodd bynnag, hoffwn ei gwneud yn glir bod unrhyw honiadau neu wybodaeth yr honnir eu bod yn orfodol, yn ymosodol neu'n ymosodol ar fy rhan bob amser yn hollol ffug."

Ym mis Mai 2018, NBC cyhoeddodd y casgliadau ymchwiliad mewnol a oedd, meddai, wedi dod i'r casgliad nad oedd "unrhyw dystiolaeth" bod uwch swyddogion yn y rhwydwaith yn ymwybodol o'r cwynion am Lauer nes iddo gael ei ddiswyddo.

Ar ôl diswyddo Lauer, fe wnaeth tair merch arall hefyd gyhuddo yn erbyn Lauer. Lauer, adroddodd y Washington Post.

Adroddodd y Washington Post hefyd fod Ann Curry, cyn gyd-westeiwr arall o sioe "Today" Lauer, wedi cysylltu â dau aelod o NBC. Tîm rheoli ar ôl i weithiwr NBC ddweud wrthi ei bod wedi cael ei "aflonyddu'n rhywiol" gan Lauer

Cyhoeddir llyfr Farrow ar Hydref 15.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen mercurynews.com