India: Nid oes rhaid i wledydd eraill wneud sylwadau ar faterion domestig India: sgyrsiau MEA ar sgyrsiau Xi-Khan yn Kashmir | Newyddion India

NEW DELHI: Ymatebodd India yn gryf ddydd Mercher i adroddiadau Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping et Pacistan Trafododd y Prif Weinidog Imran Khan Kashmir, gan ddweud bod Beijing yn “berffaith ymwybodol” o safbwynt New Delhi ac nad mater i wledydd eraill yw gwneud sylwadau ar ei materion mewnol.
Daw ymateb cryf yr Indiaidd ar ôl i gyfryngau talaith Tsieineaidd adrodd bod Xi wedi dweud wrth Khan yn y cyfarfod bod China yn “gwylio” y sefyllfa yn Kashmir ac yn gobeithio y gallai “partïon pryderus” ddatrys y broblem trwy deialog heddychlon.
"Gwelsom yr adroddiad ar gyfarfod Xi â Khan, sydd hefyd yn sôn am eu sgyrsiau ar Kashmir. Mae safle India yn glir ac yn gyson: mae Jammu a Kashmir yn rhan annatod o India. Mae Tsieina yn gwbl ymwybodol o'n safle. Nid mater i wledydd eraill yw gwneud sylwadau ar faterion mewnol India, "meddai llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Dramor, Raveesh Kumar.
Xi, a fydd yn cynnal ail uwchgynhadledd anffurfiol gyda'r Prif Weinidog Narendra Modi Ddydd Gwener, sicrhaodd Khan gyfarfod bod y cyfeillgarwch rhwng China a Phacistan yn "anorchfygol ac yn gadarn-gadarn" er gwaethaf newidiadau yn y sefyllfa ryngwladol a rhanbarthol.
Daw ymweliad Khan â China yng nghanol tensiynau rhwng Pacistan ac India ar ôl diddymu New Delhi Erthygl 370 yn rhoi diwedd ar statws arbennig J & K Awst 5

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA