India: Gorchymyn Heddlu Muzaffarpur i Gau Achos Llonyddu yn erbyn Enwogion | Newyddion India

MUZAFFARPUR: Gorchmynnodd yr heddlu ddydd Mercher cau'r achos trychineb yn erbyn rhyw hanner cant o artistiaid a deallusion cydnabyddedig a ysgrifennodd lythyr at y Prif Weinidog Narendra Modi i ofyn iddo ymyrryd yn yr achosion cynyddol o lynching torf.
Muzaffarpur SSP Manoj Kumar Dywedodd Sinha fod gorchymyn wedi’i gyhoeddi ganddo ar gyfer cau’r achos, ar ôl i’r ymchwiliad ddatgelu bod cyhuddiadau wedi’u gosod yn erbyn y sawl a gyhuddir am “ddrygioni” a “diffyg sylwedd”. ".
Yr wythnos diwethaf, cafodd y FIR ei ollwng yng ngorsaf heddlu Sadar ar orchymyn y Prif Swyddog Barnwrol, a oedd wedi ffeilio deiseb a ffeiliwyd gan y cyfreithiwr lleol Sudhir Kumar Ojha.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA