Mae Glencore yn dod â chontract gwerthu cobalt newydd i ben gyda GEM Tsieineaidd

(Agence Ecofin) - Mae'r cawr o'r Swistir Glencore, sy'n weithredol yn y DRC ar fwyngloddiau Katanga a Mutanda, newydd ddod i gytundeb newydd i werthu gwneuthurwr Tsieineaidd batris GEM, lleiafswm o 61 200 tunnell o cobalt rhwng 2020 a 2024. Os na roddwyd unrhyw fanylion ynglŷn â'r pris gwerthu, cyflwynir y contract fel estyniad o'r bartneriaeth strategol hirdymor rhwng y ddau grŵp cobalt.

"Mae'r bartneriaeth hirdymor hon yn cynnig allfa sefydlog i Glencore ar gyfer cyfran sylweddol o'i botensial cynhyrchu cobalt yn y dyfodol", meddai Nico Paraskevas, pennaeth hyrwyddo cobalt a chopr yng nghwmni'r Swistir. Ar ochr GEM, rydym hefyd yn hapus am y cytundeb hwn "Bydd hynny'n cefnogi cyfraniad parhaus y grŵp i'r farchnad ynni Tsieineaidd newydd".

Daw’r wybodaeth hon wrth i Glencore nodi ar ddechrau mis Awst ei bod yn cau i 2 ei fwynglawdd copr a chobalt Mutanda, y mae ei hyfywedd yn ansicr oherwydd y cwymp ym mhrisiau aur glas. Pe bai'r cyhoeddiad hwn wedi cael effaith ar brisiau ysgogol, maent yn parhau i fod yn isel o gymharu â'r copaon a gyflawnwyd yn 2018.

Yn ôl Marchnadoedd Cyfalaf RBC, mae'r cytundeb gwerthu newydd yn nodi bod y farchnad cobalt yn gwella. Byddai unrhyw dunelli 61 200 dros bum mlynedd yn gyfwerth â thunnell 12 240 o cobalt y flwyddyn, neu oddeutu chwarter cynhyrchiad rhagolwg Grŵp Glencore, sydd bellach yn dod yn bennaf o'i fwynglawdd Katanga. "Mae hyn yn lleihau ymhellach faint o cobalt sydd ar gael i wneuthurwyr ceir y Gorllewin," meddai'r dadansoddwr Tyler Broda, a ddyfynnwyd gan Miningmx.

Louis-Nino Kansoun

Darllenwch hefyd:

28 / 08 / 2019 - Mae prisiau cobalt yn cwympo: mae gan DRC reswm i boeni

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.agenceecofin.com/cobalt/0910-69961-rdc-glencore-conclut-un-nouveau-contrat-de-vente-de-cobalt-avec-le-chinois-gem