Ailgyfeirio PHP (pennawd ailgyfeirio) - Awgrymiadau

Mae unrhyw wefeistr yn sylweddoli un diwrnod bod gan un o'i ffeiliau enw nad yw'n ffitio neu fod yn rhaid addasu'r goeden ffeiliau. Fodd bynnag, os yw'n gymharol hawdd newid y dolenni ar ei wefan, mae'n llawer anoddach newid y dolenni allanol ar wefannau eraill. Ar ben hynny, pan fyddwn yn newid tudalennau lle, efallai y bydd y peiriannau chwilio yn anfon defnyddwyr mewn gwagle neu, yn waeth, yn ailosod holl gyfeiriadau’r dudalen.

Yn ffodus, mae yna ateb syml: ailgyfeirio, i gynnal cysondeb llywio (ac SEO) gwefan, hyd yn oed os yw'r holl ffeiliau wedi newid lleoedd.

Penawdau HTTP

Mae ailgyfeiriadau yn benawdau HTTP. Fodd bynnag, yn ôl y protocol HTTP, rhaid anfon y penawdau HTTP cyn unrhyw fath arall o gynnwys, sy'n golygu na ddylid anfon unrhyw gymeriadau cyn galw'r swyddogaeth pennawd, nid hyd yn oed ofod!

Mewn geiriau eraill, y swyddogaeth header () rhaid bod a ddefnyddir cyn unrhyw god HTML.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch yr erthygl hon: Y gwall "penawdau a anfonwyd eisoes gan"

Fideo

Ailgyfeirio syml

I ailgyfeirio'r ymwelydd i dudalen arall (yn arbennig o ddefnyddiol mewn dolen amodol), defnyddiwch y cod canlynol:

pennawd <? php ('Lleoliad: <ital> mapage.php </ ital>'); ?>

lle mypage.php yn cynrychioli cyfeiriad y dudalen yr ydych am ailgyfeirio iddi. Gall y cyfeiriad hwn fod yn absoliwt a gall hefyd fod â pharamedrau'r ffurflen

mypage.php? param1 val1 = & = m2 val2

).

Llwybr cymharol / absoliwt

Yn ddelfrydol, mae'n well gennych lwybr absoliwt o wraidd y gweinydd (DOCUMENT_ROOT), o'r ffurf ganlynol:

pennawd <? php ('Lleoliad: <ital> /directory/mapage.php </ ital>'); ?>

Os yw'r dudalen darged erioed ar weinydd arall, rydych chi'n sôn am yr URL llawn, o'r ffurflen ganlynol:

pennawd <? php ('Lleoliad: <ital> http: </ ital> <ital> // www.commentcamarche.net/forum / </ ital>'); ?>

Ailgyfeiriadau dros dro / parhaol

Yn ddiofyn, ailgyfeiriad dros dro yw'r math o ailgyfeirio a ddangosir uchod. Mae hyn yn golygu nad yw peiriannau chwilio fel Google yn ei ystyried ar gyfer SEO.

Felly, os ydych chi eisiau dweud wrth beiriannau chwilio bod tudalen A bellach yn lleoliad B, dylech ddefnyddio'r cod canlynol ar ddechrau'r ffeil PHP sy'n cyfateb i dudalen A:

pennawd <? php ('Statws: 301 Wedi'i Symud yn Barhaol', ffug, 301); pennawd ('Lleoliad: address_of_the_page_B'); ?>

Enghraifft

Mae gan y dudalen y cod canlynol:

<? pennawd ('Statws: 301 Moved Permanently', ffug, 301); pennawd ('Lleoliad: / cynnwys / 748-argraffydd'); allanfa (); ?>

Felly pan gliciwch ar y ddolen uchod, fe'ch trosglwyddir yn awtomatig i y dudalen

Yn ogystal, mae'n ailgyfeiriad parhaol (Statws: 301 Wedi'i Symud yn Barhaol). Felly, os teipiwch yr URL cyntaf yn Google, bydd yn rhoi cyfeiriad yr ail i chi, fel prawf ei fod wedi ystyried y ailgyfeirio

Dehongli cod PHP

Bydd y cod PHP ar ôl galw'r swyddogaeth pennawd () yn cael ei ddehongli gan y gweinydd, hyd yn oed os yw'r ymwelydd eisoes wedi mynd i'r cyfeiriad a nodwyd yn yr ailgyfeirio, sy'n golygu bod gennych ddiddordeb yn y rhan fwyaf o achosion. dilynwch bennawd swyddogaeth () yr allanfa swyddogaeth () er mwyn peidio â gwneud i'r gweinydd weithio am ddim:

pennawd <? php ('Statws: 301 Wedi'i Symud yn Barhaol', ffug, 301); pennawd ('Lleoliad: cyfeiriad'); allanfa (); ?>

Gweler hefyd

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf CCM