CYNGHORION: 30 Pethau Beichiogrwydd Go Iawn y Gall Pob Menyw AdroddBYDD SYLWADAU HWYL YN UNIG MERCHED BLAENOROL YN CYNNWYS

Mae beichiogrwydd yn wyrth ac yn un o'r pethau gorau sy'n digwydd i fenywod. Mae'r fideo hon yn llawn golygfeydd beichiogrwydd hwyliog y gall pob merch feichiog uniaethu â nhw. Mae arferion yn tueddu i newid pan fyddwch chi'n feichiog: rydych chi'n dod yn sentimental iawn ac mae blas bwyd yn newid. Gall y blas newid yn llwyr a bydd gennych arferion bwyta rhyfedd fel cyfuniadau annisgwyl o fwyd na chawsant erioed o'r blaen. Hefyd, rydych chi bob amser eisiau bwyta! Cofiwch ei bod yn bwysig iawn bwyta bwydydd iach yn ystod beichiogrwydd. A'r amseroedd gwaethaf yw pan fyddwch chi'n rhedeg rhwng y toiledau ddydd ar ôl dydd. Mae merched beichiog yn dod yn sensitif iawn ac yn crio llawer. Ar y llaw arall, mae gennych lawer o fuddion y mae pawb yn poeni amdanynt ac yn gwneud eich bywyd yn fwy cyfforddus. Serch hynny, beichiogrwydd yw un o wyrthiau mwyaf bywydau menywod.
Yn ogystal, mae eich corff yn newid llawer a gallai'r bol sy'n tyfu achosi problemau. Mae'ch holl ddillad yn mynd yn fach ac mae'n anodd iawn gwisgo pants ac esgidiau. Y peth da yw y gallwch chi fenthyg dillad gan eich gŵr. Fe welwch syniadau dillad cŵl ar gyfer bol mawr, er enghraifft, gallwch droi eich sgert yn ffrog ffansi.
Dyma'r problemau mwyaf cyffredin y mae pob merch feichiog yn eu hwynebu: mae angen gobennydd arbennig arnoch chi i gael cwsg cyfforddus neu hyd yn oed sawl gobenydd oherwydd bod eich bol yn rhy fawr; mae'n anodd iawn gwisgo'ch hoff sneakers oherwydd bod gormod o hylif yn y corff yn achosi i'r fferau a'r traed chwyddo; mae pobl yn talu llawer o sylw i'ch bol.
timestamps:
00: 09 Moments Funny of Pregnancy
00: Problemau Beichiogrwydd Cyffredin 41
01: 55 Buddion Bod yn Feichiog
05: 25 Bod yn dad ifanc
----------------- -------------

Ein cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/

Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/

Twitter: https://twitter.com/5m_crafts

Tanysgrifiwch i Graft 5 minutes GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz

Tanysgrifio i 5 Minute Crefftau KIDS: https://goo.gl/PEuLVt

Tanysgrifio i Swyddi o 5 munud MEN: http://bit.ly/2S69VUG

Mae ochr dda Youtube: https://goo.gl/rQTJZz
----------------- -------------

Am fwy o fideos ac erthyglau, ewch i: http://www.brightside.me

Cerddoriaeth Sain Epidemig: https://www.epidemicsound.com/

Ymddangosodd y tipyn gyntaf arni https://www.youtube.com/watch?v=BHnMmQHMl_s