Datgelodd nodwedd PlayStation 5 na allai unrhyw un weld yn dod yn real

Mae'r Sony wedi cadarnhau yr wythnos hon enw swyddogol y consol PlayStation 5 a fydd yn cael ei lansio gan Christmas 2020 - dyma'r PlayStation 5 heb lawer o syndod. Datgelodd y cwmni hefyd fanylion ar ryngwyneb defnyddiwr y consol newydd a chyhoeddodd reolwr newydd sbon a fydd yn cynnig llawer o nodweddion cyffrous, gan gynnwys gwell adborth haptig a chysylltedd USB-C. Ond mae Sony hefyd wedi cyflwyno pecyn datblygu PS5 wrth arddangos y rheolydd DualShock newydd 5 - dyna mae'n debyg maen nhw'n ei alw - ac mae'n fanylyn diddorol yn yr holl fewnlifiad hwn o ddiweddariadau PS5. Yn wir, efallai bod digwyddiadau arddangos Sony wedi cadarnhau y nodwedd anhygoel PS5 nad oes neb wedi'i gweld yn dod .

Dyluniad PS5

Ffynhonnell delwedd: LetsGoDigital

Yn ogystal â chyhoeddiad Sony ar PlayStation 5 de Wired a oedd yn gallu profi'r rheolydd newydd ar gonsol pecyn datblygu PS5, hefyd wedi rhoi sylw manylach i'r nodweddion a gynigiwyd gan Sony . Dyma lle mae pethau'n dod yn ddiddorol oherwydd bod y datblygiad PS5 yn debyg iawn i'r un a ollyngwyd sawl gwaith dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Yn ddiweddar, dyma stori o Gizmodo a oedd fel petai'n cadarnhau'r holl ollyngiadau. . O Wired :

Yna, fersiwn o Gran Turismo Sport yr oedd Sony wedi'i drosglwyddo i becyn datblygu PS5 - pecyn datblygu sy'n edrych yn gyflym fel un i hynny o Gizmodo adroddwyd ar yr wythnos diwethaf. (Gwrthododd y cwmni wneud sylwadau ar sut y gellid cymharu'r ffactor ffurf devkit â'r hyn a ragwelir ar gyfer y cynnyrch defnyddiwr.)

Efallai na fydd Sony yn barod i rannu manylion dylunio PS5 ar yr adeg hon. Mae'r paragraff uchod yn nodi bod y ddyfais PS5 y mae datblygwyr yn ei defnyddio i greu gemau newydd ar gyfer y consol yn debyg iawn i'r dyluniad patent gan Sony. Wedi'r cyfan, dyna pryd ddechreuodd y cyfan. Darganfuwyd patent dylunio ychydig wythnosau yn ôl, ac yna dechreuodd pobl gadarnhau bod Sony mewn gwirionedd yn defnyddio'r dyluniad hwn mewn bywyd go iawn. A dyna sut y gwnaethom ddiweddu gyda'r rendradau PS5 a welir uchod.


PlayStation Assist

Ffynhonnell delwedd: Sony trwy TechTastic

Daw hyn â ni patent arall yn disgrifio'r ddyfais drawiadol PS5 Roeddwn i'n siarad am. Mae Sony wedi datblygu ei gynorthwyydd llais ei hun, y byddwn yn ei alw PlayStation Assist diffyg enw swyddogol. Byddai'r dewin yn gallu ateb amrywiaeth o faterion hapchwarae yn ystod sesiynau hapchwarae, gan roi awgrymiadau a thriciau i chwaraewyr mewn amser real (delwedd uchod). Yn y modd hwn, ni fyddai’n rhaid iddynt roi’r gorau i chwarae am help ar y We.

Byddai'r dewin hefyd yn gweithio ar ffonau symudol trwy ap cyflenwol sy'n darparu ystadegau gemau, yn ogystal â gwybodaeth fyw am yr hyn sy'n digwydd y tu mewn. gêm benodol. Mae hyn yn rhywbeth na wnaed erioed o'r blaen ac na all cynorthwywyr deallus eraill ei gynnig.

Mae Sony ymhell o gadarnhau'r nodwedd hon ac roedd yn rhaid i'r cwmni herio materion Wired am feicroffon. twll ar y rheolydd DualShock newydd - dyma ein un ni:

Mae'n dweud hyn wrth iddo ddweud llawer o bethau eraill: gan wybod y byddai'n gwrthod unrhyw gwestiwn pellach sy'n mynd y tu hwnt i'r hyn yr oedd am siarad amdano. Fel, sut olwg sydd ar y rhyngwyneb defnyddiwr? Neu, beth fydd maint yr AGC? Neu hyd yn oed, ai meicroffon ydyw? Dyna'n union beth rydw i'n gofyn amdano pan fydd Cerny yn rhoi rheolydd prototeip cenhedlaeth newydd i mi, doohickey matte du matte sy'n edrych yn debyg iawn i DualShock 4 y PS4. Wedi'r cyfan, mae ychydig o dwll arno ac mae patent diweddar yn dangos bod Sony yn datblygu cynorthwyydd deallusrwydd artiffisial wedi'i actifadu gan lais ar gyfer y PlayStation. Ond y cyfan a gaf gan Cerny yw: "Byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen." ("Rydyn ni'n ffeilio patentau yn rheolaidd," meddai llefarydd wrthyf yn nes ymlaen, "ac, fel llawer o gwmnïau, rhai o mae'r patentau hyn yn arwain at ein cynnyrch yn y pen draw, ac mae rhai ddim. ")

Ydy, nid yw'r holl dechnolegau patent i'w cael mewn cynhyrchion newydd. Ond mae'r patentau hyn, gan gynnwys y dyluniad uchod, wedi'u darganfod yn eithaf diweddar. ac Stori o Wired newydd gadarnhau bod y pecyn datblygu PS5 siâp V yn real.

Ydym, rydym yn dal i ddyfalu.

Yn yr un erthygl Wired Datgelodd Laura Miele, pennaeth stiwdio EA, ddeunydd y PS5 mewn termau clir. Yna soniodd y byddai'r consol yn cefnogi dysgu peiriant. :

"Fe allwn i fod yn benodol iawn a siarad am arbrofi gyda thechnegau occlusion amgylchynol neu edrych ar gysgodion wedi'u olrhain â phelydr," meddai Laura Miele, cyfarwyddwr stiwdio Asiantaeth yr Amgylchedd. " Yn fwy cyffredinol, rydym yn gweld y GPU yn gallu gyrru dysgu peiriant ar gyfer pob math o ddatblygiadau diddorol iawn mewn gameplay ac offer eraill. "Yn anad dim, ychwanega Miele, cyflymder popeth a fydd yn diffinio'r cynhaeaf nesaf o gonsolau. "Rydyn ni'n mynd i mewn i genhedlaeth yr uniongyrchol. Mewn gemau symudol, rydym yn aros i gêm lawrlwytho mewn ychydig eiliadau ac ychydig o gliciau trwy neidio'n uniongyrchol. Rydym bellach yn gallu ei reoli'n effeithiol. "

Gallai EA yn sicr ddatblygu gemau sy'n defnyddio dysgu peiriant at unrhyw bwrpas. Ond os yw'r caledwedd yn cefnogi dysgu peiriant, mae'n golygu y gallai Sony hefyd fanteisio arno.

Ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas dysgu peiriant? Cynorthwywyr Rhithiol, gan gynnwys Cynorthwyydd Google, Siri, Alexa, Cortana, ac ati. A dyna gliw arall y gallai PlayStation Assist fod yn real.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://bgr.com/2019/10/09/ps5-release-date-why-playstation-5-virtual-assistant-might-be-real/