Peli tân i'w gweld yng Nghaliffornia yn yr awyr - BGR

Os ydych chi'n byw yng Nghaliffornia ac yn treulio'r nos y tu allan i nos Lun, efallai eich bod wedi sylwi ar rywbeth arbennig iawn yn y nefoedd. Dywedodd dwsinau o bobl eu bod wedi gweld tywynnu llachar yn yr awyr am ychydig eiliadau, ac mae'r gweld yn gyson â gweld peli tân yn y gorffennol.

Mae gweld darn o graig ofod yn troelli yn awyr y nos bob amser yn gyffrous, ond nid oedd yr olygfa benodol hon yn hollol anrhagweladwy. Mae cawod meteoryn Draconid yn cyrraedd uchafbwynt yr wythnos hon, gan gynyddu'r siawns o ganfod pelen dân yn y rhan fwyaf o'r Unol Daleithiau, Mecsico a rhannau o Ganada yn fawr.

Adroddiadau o Southern California wedi bod yn cronni ers yn hwyr neithiwr, gyda llawer o bobl yn nodi mai hon oedd y belen dân fwyaf disglair a welsant erioed. Mae rhai adroddiadau’n awgrymu bod mwy nag un llwybr, er y gallai hyn fod o ganlyniad i ddarnio’r gwrthrych yn ddarnau llai pan dipiodd i’r Ddaear.

Ymddengys nad oes unrhyw elfen o'r gwrthrych sy'n cwympo wedi dod ag ef i lawr i'r Ddaear. ac mae'n debygol bod y darn (iau) o graig wedi'u dinistrio'n llwyr wrth basio trwy'r awyrgylch o dan dân tanbaid. Mae hyn yn gyffredin ar gyfer creigiau gofod llai oherwydd bod ffrithiant atmosfferig yn tueddu i losgi ac anweddu creigiau ymhell cyn iddynt gyrraedd tir cadarn.

Roedd y delweddau o'r bêl dân a welwyd dros California yn brin, ond person sy'n honni ei bod wedi trosglwyddo'r ffilm i Twitter, trwy gamera dangosfwrdd eu car, y fideo a ddaliwyd. :

Nid fideo o ansawdd uchel mo hwn, ond mae'r gwaith yn cael ei wneud, a gallwn weld fflach a chynffon gwych y gwrthrych wrth iddo fynd i lawr. Mae stamp amser y fideo yn cyfateb i arsylwadau eraill yr adroddwyd amdanynt. Efallai y bydd gan skywatchers gyfle arall i weld "seren saethu" heno wrth i'r gawod meteor gyrraedd ei anterth nos Fawrth.

Ffynhonnell Delwedd: Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR