Mae Google yn gorfodi gweithgynhyrchwyr ffôn Android i ychwanegu hyd yn oed mwy o apiau nag y mae unrhyw un eisiau

Nid yw storio bellach yn broblem fawr ar ffonau smart, y rhan fwyaf o ddyfeisiau sydd ag o leiaf cof fflach 64 GB, neu hyd yn oed dwbl neu bedair gwaith. Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw un wir yn poeni am bloatware - daw'r apiau hyn sydd wedi'u gosod ymlaen llaw gyda ffonau newydd, a oedd yn peri problem fawr ar gynhyrchion blaenllaw Android.

Yn yr ysbryd hwn, mae darganfyddiad newydd yn datgelu y bydd Google yn ei gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr rag-osod meddalwedd newydd. Apiau Google (neu ddewisiadau amgen tebyg) ar ddyfeisiau neu ffonau newydd sydd i'w diweddaru i Android 9 neu 10. Ac er gwaethaf y doreth o storio, nid yw pawb eisiau cael yr holl apiau ychwanegol hynny ar eu ffôn.

Yn ôl dogfen gofynion GMS Google a gafwyd gan XDA-Datblygwyr bydd angen cynnwys yr ap Lles Digidol ar bob set law Android a diweddariad i Android 9 neu 10. Bydd angen i OEMs sy'n defnyddio eu apps eu hunain i fonitro defnydd a darparu rheolaethau rhieni eu gosod ymlaen llaw ar eu dyfeisiau.

Mae Lles Digidol wedi'i lansio ar ffonau Pixel 3 ac mae wedi bod yn gysylltiedig â materion RAM ar y dyfeisiau hyn, ond mae Google nawr am ddod â'r nodwedd hon i fwy fyth o setiau llaw. Mewn theori, mae Lles Digidol yn ychwanegiad i'w groesawu at ffonau smart oherwydd mae'n cynnig offer a all eich helpu i leihau'r amser a dreulir ar eich ffôn a rheoli ffonau a ddefnyddir gan eich plant. Ond os nad oes ots gennych ac os nad oes gennych blant, efallai na fyddwch am i Lles Digidol a Chyswllt Teulu gael ei osod ymlaen llaw.

Ffynhonnell Delwedd: xda-ddatblygwyr

Gall gweithgynhyrchwyr ffonau clyfar, gan gynnwys Xiaomi a Huawei, sydd â'u datrysiadau amser sgrin eu hunain, barhau i ddefnyddio eu apps cyhyd â'u bod yn cwrdd â gofynion Google:

Rhaid gosod atebion OEM ar gyfer llesiant ar frig y paramedrau, bod â sgrin integreiddio sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis rhwng sefydlu llesiant iddynt eu hunain neu i'w plant, yn ogystal â'r un nodweddion o sail bod datrysiad Google, gan gynnwys dangosfwrdd, gostyngiad perfformiad a chymhwysiad. Amser. Fodd bynnag, mae Google yn cynnig atebion OEM i ychwanegu nodweddion fel amserydd gwefan a modd difa chwilod. Yn ddiddorol, mae'r rhestr "Nodweddion Dewisol" yn sôn am "nodau amser sgrin," nodwedd nad yw wedi'i hychwanegu at app Lles Digidol Google eto.

O ran yr iPhone, mae dewis arall Lles Digidol a Chyswllt Teulu wedi'i gynnwys yn y gosodiadau yn hytrach na chymhwysiad

Ffynhonnell delwedd: Google

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://bgr.com/2019/10/08/google-android-apps-digital-wellbeing-is-mandatory-in-android-10/