Rhybuddiodd Meghan Markle am broblem ryfedd iawn. penderfyniad gyda symudiad Agored yr UD - & # 039; meddyliwch am opteg & # 039;

Ar benwythnosau, taith Meghan Yn anffodus, gwahoddiad y Frenhines i Balmoral i fynychu Gemau'r Ucheldiroedd. Dywedodd y colofnydd Dan Wootton ei fod yn “benderfyniad rhyfedd iawn” o ran opteg i Meghan wylio rownd derfynol Pencampwriaeth Agored yr Unol Daleithiau yn lle mynd i Balmoral. Dywedodd Lizzie Cundy, cyn ffrind a chyflwynydd teledu Meghan, y canlynol am talkRADIO: "Rwy'n clywed heddiw iddi hedfan i weld ei ffrind Serena Williams, gweld ei chwarae tenis yn o rownd derfynol Agored yr Unol Daleithiau, yn lle gweld y frenhines yn Balmoral. Mae'n ddrwg gen i, rwy'n credu ei fod yn anghywir. "

Dywedodd Mr Wootton, "Mae'n benderfyniad rhyfedd iawn meddwl am opteg. "

Yna dywedodd y colofnydd clecs, "Fe wnes i wir archwilio yr wythnos hon, perthynas Meghan â Hollywood, beth sy'n digwydd, ble mae hi, ac mae gen i rai datgeliadau i'w gwneud yn ei gylch. Nawr, rydych chi'n siarad gyntaf am glawr cylchgrawn Vogue, mae'n amlwg bod Meghan yn meistroli'r strategaeth yn dda iawn.

"Felly mae gen i wybodaeth bod Meghan mewn cyfarfod ar y clawr hwn o gylchgrawn Vogue, wedi defnyddio'r ymadrodd: clawr, 'Rydw i eisiau torri'r rhyngrwyd'.

“Yn gynharach yr wythnos hon, datgelais hefyd ei bod wedi cyflogi’r cwmni cyfathrebu argyfwng Sunshine Sachs, a oedd gynt yn cynrychioli Harvey Weinstein a Michael Jackson. Rwy'n datgelu iddi dalu 6 000 £ allan o'i phoced am y math hwn o sylw.

"Mae ganddi asiant yn Hollywood sy'n gweithio iddi, mae ganddi arweinydd busnes sy'n gweithio iddi, mae ganddi gyfreithiwr sy'n gweithio iddi yno. Mae Palas Buckingham wedi cadarnhau imi fod y tri pherson hyn yn siarad ag ef yn rheolaidd.

DARLLEN MWY: Snub brenhinol: y frenhines yn "siomedig" ar ôl i Meghan Markle wrthod Balmoral

Newyddion Meghan Markle: Mynychodd Meghan Serena Williams US Open y penwythnos hwn (Delwedd: Getty)

Y newyddion diweddaraf gan Meghan markle serena williams

Newyddion Meghan Markle: Trip Meghan yn Cyfarch Gwahoddiad y Frenhines i Balmoral (Delwedd: Getty)

"Yn y diwedd, mae'n berson sy'n gweithredu'n wahanol."

Dyfalodd, "Yna mae ochr arall y geiniog, oherwydd yn amlwg mae llyswyr Palas Buckingham yn casáu hynny, nid ydyn nhw'n meddwl ei fod yn draddodiadol, ac maen nhw'n poeni ei fod rhywun sydd weithiau'n rhoi ei uchelgeisiau o flaen y cyfansoddiad a'r teulu brenhinol. [19659004] "Ond mae gwrthddadl i hynny, mae Meghan yn fenyw sy'n gweithio, mae hi'n hunan-gynhyrchu, mae hi eisiau newid y byd. Gwelodd yr hyn a ddigwyddodd gyda’r Dywysoges Diana a Fergie pan aethant i mewn i’r teulu brenhinol, ni fydd yn cael eu dychryn ganddynt, bydd yn gwneud ei phenderfyniadau ei hun, mae hi’n ystyfnig.

"Allwch chi ddeall pam mewn gwirionedd, efallai bod yr hyn mae Meghan yn ei wneud yn ddewr. "

Yn wahanol i gyplau brenhinol eraill, gwrthododd Meghan a Harry deithio i Balmoral i weld y Frenhines yn ystod ei harhosiad blynyddol yn yr Alban.

Y newyddion diweddaraf gan Meghan Markle williams serena (Delwedd: talkRADIO)

Fodd bynnag, dywedodd y llefarydd Meghan fod hynny'n wir oherwydd bod y cwpl yn "rhy brysur" gyda'r swydd.

Ychwanegodd y llefarydd hefyd fod Meghan wedi mynd ag awyren fasnachol British Airways o London Heathrow i Efrog Newydd y penwythnos hwn.

Llongyfarchodd Meghan Serena, a gollodd y gêm yn erbyn Bianca Andreescu o Ganada, 19, yn rownd derfynol senglau'r merched.

PEIDIWCH Â MISS

Mae Meghan Markle yn amddiffyn yn erbyn beirniadaeth 'sinistr' y cyfryngau gan gefnogwyr [VIDEO]
Gallai'r Frenhines adael yr orsedd oherwydd problem iechyd anwelladwy [VIDEO]
Tymor 9: Sut aeth y sioe at absenoldeb Meghan Markle? [INSIGHT]

Y newyddion diweddaraf gan meghan markle serena williams (Delwedd: talkRADIO)