Mae ymchwiliad syndod yn datgelu bod angen hyd at ganiatâd 77 ar gyfer cymwysiadau flashlight Android syml - BGR

Er bod nodwedd flashlight bellach wedi'i chynnwys yn y ffonau smart diweddaraf, os ydych chi'n chwilio'n ddigon hir, gallwch ddod o hyd i gannoedd o apiau flashlight ar Google Play Store o hyd. Apiau fel Flashlight Lliw Ultra Flashlight Plus Y flashlight LED mwyaf disglair - modd Aml LED a modd SOS et Modd Flashlight SOS Hwyl ac Aml LED - sydd i gyd â phethau diddorol yn gyffredin.

Fel yr adroddwyd mewn erthygl a gyhoeddwyd yr wythnos hon ar y blog Datgodio Avast ar fygythiadau cudd-wybodaeth, mae'r apiau hyn i gyd wedi cofrestru o leiaf lawrlwythiadau 100 000. Yr unig eithriad yw Flashlight Plus a fyddai, yn ôl data'r blog, wedi cronni miliwn. Fodd bynnag, mae'r ffaith hon yn peri mwy o bryder: mae pawb yn gofyn beth sy'n ymddangos yn ormod o ganiatadau. Hyd at 77, i fod yn union.

Mae'n swnio'n rhyfedd, yn tydi? Wedi'r cyfan, mae'n ymddangos bod pwrpas eithaf cyfyngedig i ap flashlight: rhoi flashlight i'r defnyddiwr nodweddion a, ac ati.

Mae blog Avast yn ymchwilio’n ddwfn i natur sylfaenol cymwysiadau awdurdodi cymwysiadau ymhlith cyfanswm o gymwysiadau flashlight 937 sydd yn sicr yn codi ychydig o aeliau. Gallai rhywun feddwl, yn nodi’r blog, y byddai’r caniatâd sydd ei angen ar y cymwysiadau hyn yn gyfyngedig, er enghraifft, i gael mynediad at flashlight y ffôn; cyrchu'r Rhyngrwyd i arddangos hysbysebion yn y rhaglen; a chyrchwch y sgrin glo fel y gall y rhaglen droi’r flashlight ymlaen ac i ffwrdd heb i’r ffôn ddatgloi. "Fodd bynnag, mae Avast yn parhau, mae'r ystod o ganiatadau y mae cais flashlight yn gofyn amdanyn nhw ar gyfartaledd 25 (!)."

Y blogbost: "Credwch fi pan ddywedaf fod rhai o'r caniatâd y gofynnir amdanynt gan gymwysiadau flashlight yn anodd iawn eu hegluro, fel yr hawl i recordio sain, y gofynnir amdani gan gymwysiadau 77; Darllenwch restrau cyswllt, ar gais cymwysiadau 180, neu hyd yn oed ysgrifennu cysylltiadau, yr hyn y mae ceisiadau 21 Flashlight yn gofyn am ganiatâd i'w wneud. "

Mae'n werth darllen y neges gyfan ac mae'n atgoffa rhywun i fod yn wyliadwrus o lawrlwythiadau cymwysiadau - yn benodol, bod yn rhy galetach ynglŷn â cheisiadau nad ydych chi'n siŵr amdanynt.

Er mwyn pwysleisio'r nodyn atgoffa hwn, dim ond un cais y mae tîm Avast yn ei gymryd, er enghraifft, cais o'r enw Flashlight 15 Gorffennaf 2019. Mae'r cymhwysiad yn cynnig ei nodweddion yn ddefnyddiol. , fel "gweithrediad hawdd i'w ddefnyddio a dyluniad hardd". Yn ôl y blog, ar dudalen Play Store yr ap, mae'r app hyd yn oed yn ychwanegu, "Mae'r flashlight hwn yn hollol rhad ac am ddim ac nid oes ganddo ganiatâd diangen . Byddwch y flashlight LED mwyaf disglair yn y byd gyda dim ond pecyn bach iawn i'w osod! "

Ochneidio . Canfu tîm Avast fod angen cyfanswm caniatâd 61 ar gyfer y cais, gan gynnwys y gallu i wneud galwad ffôn a newid statws eich rhwydwaith.

Ffynhonnell Delwedd: Llun o Grant Alastair / AP / Shutterstock

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR