Mae Griezmann o blaid atal gemau am gamdriniaeth

Yr ymosodwr o Ffrainc Antoine Griezmann dywedodd bod stopio gemau i ganu yn erbyn hoyw yn "beth da", ddiwrnod yn unig ar ôl i lywydd Ffederasiwn Pêl-droed Ffrainc (FFF) nododd yn glir ei wrthwynebiad i'r syniad .

Mae’r FFF wedi cyflwyno rheolau newydd y tymor hwn sy’n caniatáu i ddyfarnwyr roi’r gorau i chwarae pe bai digwyddiad o’r fath, ond dywedodd Le Graet nad oedd o blaid hynny.

- Cymwysterau Ewro 2020: popeth sydd angen i chi ei wybod

Fodd bynnag, Griezmann, sydd wedi darparu help ond hefyd wedi methu ail gic gosb yn olynol yn y gêm ragbrofol Ewro 3 0-2020 X2 yn erbyn Andorra yn Stade

"I mi, mae torri ar draws y gemau yn beth da iawn, p'un ai i ganu mewn ffordd homoffobig neu hiliol," meddai'r newyddiadurwr, 28 oed, ar y sianel deledu Radio Tele Luxembourg (RTL). ar ôl y gêm yn y Stade de France. "Os ydyn ni'n stopio'r gemau, fydd pobl ddim yn hapus a bydd y rhai sy'n canu yn atal pethau."

Mae safbwynt Griezmann yn hollol groes i safbwynt Le Graet, a ddatganodd ei fod yn “hollol groes” i atal gemau ar gyfer homoffobig, ond

Capten Ffrainc Hugo Lloris cytunodd â Le Graet y byddai'n well osgoi arosfannau gemau, ond roedd am gael ateb arall i broblem canu gwrth-hoyw a hiliol mewn stadia. .

"Os ydych chi eisiau fy safbwynt, fel chwaraewr, rydw i yn erbyn stopio gemau," meddai ar ôl buddugoliaeth Andorra. "Nid dyma'r ateb priodol.

"Rhaid i ni ymladd yn erbyn gwahanol fathau o wahaniaethu, ond nid ymyrraeth gemau o reidrwydd yw'r ateb gorau. Ni fydd hyn yn atal lleiafrif o ffyliaid rhag gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud yn y stadiwm. Mae yna atebion eraill ac mae angen i ni gefnogi'r LFP i wneud y penderfyniadau gorau. "

Fe wnaeth dyfarnwyr dorri ar draws sawl gêm Cynghrair 1 yn fyr y tymor hwn oherwydd siantiau gwrth-hoyw yn y standiau, yn ôl gyda rheolau newydd y mae'r FFF wedi'u cymhwyso'r tymor hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen http://espn.com/soccer/french-ligue-1/story/3940647/griezmann-favours-stopping-matches-for-abuse