Mae arbenigwyr yn rhybuddio am ddeiet Beyoncé sy'n addo colli pwysau mewn dyddiau 22 - IECHYD PLUS MAG

Ar ôl genedigaeth ei dau efaill, dilynodd Syr a Rumi, brenhines pop Beyoncé, gyda'i hyfforddwr Marco Borges y diet "Maethiad 22 diwrnod". Mae'r ryseitiau'n hygyrch am ychydig ddwsin o bunnoedd ar y rhyngrwyd, ac yn caniatáu bwyta ffrwythau, llysiau, proteinau llysiau a bwydydd eraill yn unig sy'n gwneud y diet hwn yn ddeiet cwbl fegan. Yn cael ei ystyried yn ddeiet calorïau isel, roedd arbenigwyr yn ystyried bod y diet yn beryglus oherwydd atal rhai maetholion.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf HEALTH PLUS MAGAZINE