LLUNIAU. Agoriad Gŵyl Deauville 2019 gyda St-Germain: Roedd Closer.fr yno!

Lansiodd rhifyn 45th o ŵyl ffilmiau America Deauville yr 6 fis Medi diwethaf, ac ar gyfer yr achlysur, Closer.fr oedd yno! Pierce Brosnan, Catherine Deneuve, Orelsan... Mae'r rhestr o enwogion a gyhoeddwyd yn drawiadol, a dechreuodd y noson ar hetiau olwynion ... neu'n hytrach yn y glaw! Ond ni waeth yr ychydig ddiferion a'r gwynt, cymerodd yr enwogion yr amser i wisgo'r carped coch cyn mynd y tu mewn i Ganolfan Ryngwladol Deauville ar gyfer y seremoni agoriadol.

Ac i ddechrau, roedd gennym yr hawl i drwm! Yn wir, Pierce BrosnanDyfarnwyd gwobr anrhydedd i 007 ei hun. Un ffordd i anrhydeddu ei ddeugain mlynedd o yrfa a gweld bod ei ffilmograffeg yn drawiadol. Ar ôl darlledu'r ffilm Diwrnod glawog yn Efrog Newydd de Woody Allen (yn absennol o'r Ŵyl ...), parhaodd y noson gyda chinio gala yn y chic iawn Barriere Casino, y mae'r hwylusydd o'i flaen Daniela Lumbroso cymerodd hunluniau hir gyda'i gefnogwyr. I ni, roedd yn gyfle i fwyta wrth ymyl meintiau fel Claude Lelouch, Catherine Deneuve neu James Bond. Y dosbarth!

Cafodd Cut Killer y sêr yn dawnsio tan ddiwedd y nos

Unwaith y gala Barriere Casino wedi gorffen, parhaodd y parti ddau gam i ffwrdd, yn y Villa Hopscotch chic iawn. Wrth swn y DJ Torrwch Killer a sipian coctels y brand St-Germain*, nid yw enwogion a gwesteion eraill wedi gadael y llawr dawnsio. Awstin Trapenard, Anna Mouglalis, Orelsan, Alice Belaïdi neu Pascal Praud wedi dawnsio tan ddiwedd y nos.

Roedd bore Sadwrn yn dawelach i enwogion. Fe wnaeth Pierce Brosnan, ar ôl gwella o holl emosiwn ei gwrogaeth y diwrnod cynt, roi brecwast mewn heddwch iddo'i hun yn 9 yn y bore. Barriere Brenhinol. Ychydig yn ddiweddarach yn y bore, Awstin Trapenard penderfynais fanteisio ar ychydig belydrau'r haul Normanaidd a phenio gyda cham penderfynol tuag at y byrddau.

Gaspard Ulliel ar y brig gyda'i gefnogwyr

Ond roedd yr holl bobl hardd yng ngwesty Normandi mewn gwirionedd: fe wnaeth rheithgor y cuvée 2019 hwn o'r Ŵyl ymarfer ym mwyty La Belle Epoque. Tabl trawiadol, yn cynnwys Catherine Deneuve, Gaspard Ulliel, Anna Mouglalis, Orelsan a Alice Belaïdi. Ar ôl cinio, pe bai'r Frenhines Catherine, yn hebrwng, yn rhuthro yn ôl i lobi’r gwesty mewn llonyddwch llwyr, cymerodd Gaspard Ulliel amser i beri gyda’i gefnogwyr a ddaeth i’w gyfarch, a hyd yn oed i gyfnewid ychydig eiriau, hyd yn oed i gael ei bawio gan ei gymrodyr a oedd yn aros amdano! Ond mae'n dawel ei feddwl: mae ganddo tan nos Medi 15, pan fydd yr wyl yn cau, i fwynhau!

* (mae cam-drin alcohol yn beryglus i'ch iechyd, ei yfed yn gymedrol)

Peidiwch â cholli unrhyw erthygl o Closermag.fr trwy dderbyn rhybudd yn uniongyrchol drwy Messenger

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/photos-ouverture-du-festival-de-deauville-2019-avec-st-germain-closer-fr-y-etait-1021945