Gyda Prosus, mae Naspers yn glanio mewn grym ar Gyfnewidfa Stoc Amsterdam - JeuneAfrique.com

Am ei ddiwrnod cyntaf roedd rhestru Prosbectws Cyfnewidfa Stoc Amsterdam yn rhagori ar y disgwyliadau © SIPA / AP Photo / Kamil Zihnioglu.

Am ei ddiwrnod cyntaf ar Gyfnewidfa Stoc Amsterdam, mae is-gwmni cawr De Affrica ar y rhyngrwyd a'r cyfryngau wedi gweld ei gyfran yn neidio o 25% yn uwch nag amcangyfrifon y dadansoddwyr, gan bori prisiad o 120 biliwn ewro. .

Gelwir hyn yn ddechrau ffanffer. Ddydd Mercher hwn Medi 11, yn 9H GMT, mae'r teitl Prosus yn masnachu o amgylch ewro 74,13 ar Euronext Amsterdam. Mae hyn 26,3% yn fwy na phris dangosol ewro 54,7 yr oedd y farchnad stoc wedi'i ddatblygu ar gyfer is-gwmni Naspers. Ei brisiad yw 120,3 biliwn ewro.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf AFRICA IFANC