Mae'r radio-delesgop enfawr o China newydd glywed signal rhyfedd yn y gofod - BGR

Mae Tsieina wedi treulio pum mlynedd a bron i 200 miliwn o ddoleri ar adeiladu ei thelesgop sfferig pum metr, a alwyd yn FAST. Roedd yn ymgymeriad coffaol, ond y canlyniad yw rhyfeddod technoleg, hwn yw'r telesgop radio hyd llawn mwyaf ar y blaned. Nawr, gan fod China yn barod am adolygiad terfynol o'r prosiect gorffenedig yn ddiweddarach y mis hwn, dywed gwyddonwyr eu bod eisoes wedi defnyddio'r telesgop i ganfod signal radio hynod o ryfedd yn pelydru i'r gofod.

O bryd i'w gilydd, mae telesgopau radio ar y Ddaear yn canfod signalau pwerus o ffynonellau anhysbys. Mae'r pyliau radio cyflym hyn (wedi'u talfyrru i FRB) yn aml yn fflachiadau unigol, ond gwelwyd ychydig ohonynt yn ailadrodd eu hunain ar gyfnodau sy'n ymddangos ar hap. Honnir bod signal penodol, o'r enw FRB 121102, wedi ymddangos dro ar ôl tro, a thelesgop gwych newydd sbon Tsieina ei glywed yn uchel ac yn glir .

Nid oes unrhyw un yn gwybod yn iawn beth sy'n creu'r FRB, ac mae hynny'n rhan o'r hyn sy'n eu gwneud mor gyffrous i wyddonwyr. Mae'r ffaith bod y mwyafrif ohonyn nhw'n brydlon, ond bod eraill, fel y FRB 121102, yn ailadrodd ei hun, yn gwneud y broses sy'n eu hanimeiddio hyd yn oed yn fwy dirgel.

"Unwaith y bydd yr adolygiad hwn wedi'i wneud, daw FAST yn delesgop derbyniol ar gyfer archwilio'r bydysawd. Dywedodd Jiang Peng, prif beiriannydd FAST, mewn datganiad. "Mae Cyflym yn agored i seryddwyr Tsieineaidd ers Ebrill 2019. Ar ôl derbyn adeiladu cenedlaethol, bydd seryddwyr o bob cwr o'r byd ar agor. "

Fe wnaeth y tîm gwyddonol sy'n defnyddio signalau FAST ganfod sy'n arwydd o FRB 121102 ar Awst 29, gan glywed "mwy nag ychydig ddwsinau o hyrddiadau" y signal. Roedd y digwyddiad penodol hwn yn arbennig o arwyddocaol oherwydd nad oedd unrhyw delesgop arall ar y Ddaear erioed wedi canfod cymaint o ailadroddiadau o'r signal mewn cyfnod mor fyr, sy'n awgrymu y gallai pŵer anhygoel y telesgop Tsieineaidd newydd helpu i ddatgloi cyfrinachau'r signal.

Bydd gan FAST ddwylo llawn, ymchwilwyr sy'n gobeithio ei ddefnyddio mewn ymchwil barhaus i bwlsars anghysbell, elfennau fel hydrogen, ac wrth gwrs radios Bursts Radio Cyflym ychwanegol.

Ffynhonnell ddelwedd: NASA / ESA

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR