Etholiad arlywyddol yn Nhiwnisia - Kaïs Saïed: "Rhaid i ni dderbyn rheolau'r gêm, ond nid y system" - JeuneAfrique.com

Mae'r cyfansoddwr, darlithydd yn y brifysgol ar ôl ymddeol, yn ymgeisydd ar gyfer ethol 15 Medi. Mewn ychydig fisoedd, mae'r annibynnol hwn wedi codi i frig yr arolygon barn, heb hyd yn oed gael plaid na thîm ymgyrchu go iawn. Mae'n manylu ar Jeune Afrique ei amcanion a'i flaenoriaethau.

Ymgeisydd arlywyddol annibynnol Kaïs Saïed gallai fod wedi aros yn rhywun o'r tu allan. Heb ffurf wleidyddol sefydledig, nid oedd o reidrwydd yn adnabyddus i Diwnistiaid, ar wahân i'w ddillad cyfansoddiadol. Nid yw mewn sefyllfa cystal mewn arolygon barn y rownd gyntaf o bleidleisio, a drefnwyd ar gyfer dydd Sul Medi 15.

Y cyfreithiwr syth hwn, gyda gwerthoedd ceidwadol, yn aml yn ape am ei gyfiawnder a'i fynegiant di-glem ond undonog mewn Arabeg glasurol, yn disgrifio'i hun fel "allan o'r cyffredin". Wedi'i ddosbarthu ymhlith yr antisystem, mae'n honni adroddiad newydd i'r polisi ac yn bwriadu at y diben hwn adolygu'r Cyfansoddiad. Ar adeg pan mae'r siom vis-à-vis gwleidyddion yn cael ei rhannu'n eang gan ddinasyddion Tiwnisia, mae'n ymddangos bod y rysáit yn gweithio.

Affrica Ifanc: Beth yw prif fesurau eich rhaglen?

Kaïs Saïed: Nid oes gennyf raglen draddodiadol oherwydd fy mod yn argyhoeddedig bod pobl Tiwnisia, fel eraill, wedi dechrau ar gyfnod hanesyddol newydd. Nid yw dinasyddion yn aros i raglenni gael eu cynnig mewn etholiadau, ond maent am fod yn actorion yng ngwleidyddiaeth bob dydd.

Mae arnom angen sefydliad gwleidyddol-weinyddol newydd, cysylltiadau newydd o ymddiriedaeth rhwng pobl a llywodraethwyr. Rhaid mai'r bobl yw'r prif actor, dyna pam rwy'n ceisio rhoi'r modd cyfreithiol iddo ddewis ei raglen ddatblygu.

Kaïs Saïed oedd un o'r ymgeiswyr cyntaf a ddatganwyd yn etholiad arlywyddol Tiwnisia. © Youtube / Abdelmagid ZARROUKI

Byddai'r Cynulliad newydd yn cynnwys dirprwyon 276, gan gynnwys cynrychiolwyr 11 o Diwnistiaid o dramor

Beth fydd eich mesurau blaenllaw?

Un o fy mhrif amcanion yw prosiect arlywyddol diwygio cyfansoddiadol, a bydd y gair olaf ohono'n dod yn ôl i'r Cynulliad. Hoffwn sefydlu pŵer a fyddai’n gadael y lleol, trwy greu cynghorau lleol ym mhob dirprwyaeth [adran]. Byddai eu haelodau'n cael eu hethol trwy bleidlais afresymol a'u mandad yn ddirymadwy. Byddai un o'u haelodau, a ddewisir trwy goelbren, yn eu cynrychioli ar y lefel ranbarthol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf AFRICA IFANC