Rwanda i groesawu ymfudwyr o Affrica sy'n sownd yn Libya

(Asiantaeth Ecofin) - Llofnododd llywodraeth Rwanda ddydd Mawrth gyda'r Undeb Affricanaidd (PA) ac Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) gytundeb i groesawu ymfudwyr o Affrica sy'n sownd yn Libya.

Daw’r cytundeb ddwy flynedd ar ôl i wlad Paul Kagame gyhoeddi ei barodrwydd i gynnal ar ei ymfudwyr pridd sy’n sownd ar diriogaeth Libya ac, ar y cyfan, wrth eu cludo i Ewrop. Dylai pobl 500 yn bennaf o Gorn Affrica fod yn fintai a fydd yn gwneud y daith gyntaf i Kigali, trwy hediadau y dylai'r PA drafod eu cyllid.

Ar ôl y datguddiad yn 2017 o " marchnadoedd caethweision Yn Libya, lle'r oedd ymfudwyr o Affrica Is-Sahara yn cael eu gwerthu, roedd Rwanda wedi cyhoeddi ei fwriad i ddarparu ar gyfer hyd at 30 000 o'r ymfudwyr hyn ar ei diriogaeth. Gyda'r cytundeb newydd, y wlad felly yw'r cyntaf i fentro'n unochrog i groesawu'r ffoaduriaid hyn o Affrica, yr amcangyfrifir eu bod yn fwy na 42 000 ar diriogaeth Libya gan y Cenhedloedd Unedig.

Yn ôl awdurdodau Rwanda, bydd y ffoaduriaid hyn, ar ôl cyrraedd y wlad, yn gallu dychwelyd i'w gwlad wreiddiol, neu " derbyn caniatâd i aros yn Rwanda ". Mae gwir ystum lletygarwch wedi'i gyfarch ar draws cyfandir Affrica, y mae ei newyddion yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi'i nodi'n arbennig gan argyfyngau senoffobig yn Ne Affrica.

Moutiou Adjibi Nourou

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.agenceecofin.com/social/1109-69137-le-rwanda-va-accueillir-les-migrants-africains-bloques-en-libye