Google: 48 Unol Daleithiau yn lansio ymchwiliad i fonopoli hysbysebu

Mae Atwrneiod Cyffredinol 50 yr Unol Daleithiau, dan arweiniad Texas, yn lansio ymchwiliad i benderfynu a yw Google yn torri deddfau gwrthglymblaid, gan ddechrau gyda'i safle dominyddol ar hysbysebu yn yr Unol Daleithiau. llinell.

Mae symbyliad prin o daleithiau 48 yr Unol Daleithiau ac atwrneiod cyffredinol 50 yn ceisio canfod maint adroddiadau monopoli Google CBS News. Os yw'n ymddangos bod Google wedi mynd yn rhy fawr, bydd hefyd yn cwestiynu ei allu i rannu gyda chystadleuaeth haws, er gwaethaf y gyfraith gwrthglymblaid. Dywedodd Twrnai Cyffredinol Texas, Ken Paxton: mae â € œCâ yn gwmni sy'n dominyddu pob agwedd ar hysbysebu ar-lein: prynu, gwerthu ac ocsiwn. res. [...] Os yw'r costau hysbysebu yn uchel, mae'r hysbysebwr yn talu mwy, a bydd hynny'n effeithio'n anorchfygol ar y defnyddiwr ar ddiwedd y gadwyn. Ni ddewisodd atwrneiod cyffredinol California ac Alabama gymryd rhan yn yr ymchwiliad. Mae rhiant-gwmni Google, yr Wyddor, wedi gwneud 137 biliwn o ddoleri mewn refeniw 2018, gan daflu refeniw 31 biliwn.

Cawr hollalluog

Mae'n anodd heddiw dychmygu'r Rhyngrwyd heb Google gan fod y cwmni, gwir octopws, wedi defnyddio ei tentaclau mewn sawl ardal. Yr ymgyrch Rhyngrwyd Degoglisons o Framasoft ac ymholiadau fel Y data y mae Google yn ei gasglu ei gwneud hi'n bosibl cael gwell syniad o afael y cawr ar y Rhyngrwyd. Gwneir chwiliadau 9 ar 10 ar Google Search, 1,5 mae biliynau o bobl yn eu defnyddio Gmail ac mae'n debyg y Gsuite sy'n cynnwys Google Drive, Docs, Sheets, Sleidiau ac offer eraill. Defnyddir gweinyddwyr Google i wirio dilysrwydd tystysgrifau cyn cyrchu gwefan, felly rydyn ni'n defnyddio ei seilwaith p'un a ydyn ni'n ei hoffi ai peidio. Mae Atwrnai Arkansas, Leslie Rutledge, yn egluro'r rhesymau dros ei chyfranogiad yn yr ymchwiliad: “Pan fydd fy merch yn sâl ac yn ceisio cyngor neu'r meddyg gorau, rydw i eisiau'r gorau â €" y y cyngor gorau neu'r meddyg gorau - nid yr un sy'n gwario'r mwyaf ar hysbysebionâ €.

Un ymchwiliad arall

Yn Ewrop, mae Google wedi ei gael yn euog am hyrwyddo Google Shopping yn ei beiriant chwilio, er bod y cwmni wedi apelio. Ym mis Mawrth, cafodd ddirwy o 1,7 biliwn am fewnosod cymalau detholusrwydd gyda'i phartneriaid, gan roi ei chystadleuwyr dan anfantais. Mae Adran Gyfiawnder yr UD, y Comisiwn Masnach Ffederal a'r Gyngres hefyd wedi lansio ymchwiliadau ar Google a Facebook.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.begeek.fr/google-48-etats-americains-lancent-une-investigation-sur-son-monopole-publicitaire-326961