India: EOW AS yn trafod achos Chidambaram i herio mechnïaeth Kuthiyala | Newyddion India

Bhopal: Madhya Pradesh Cyfeiriodd EOW at wrthod y sicrwydd ymlaen llaw a roddwyd i gyn-Weinidog yr Undeb, P. Chidambaram mewn mater o gwyngalchu arian yn ei ateb. i gyflwyno i'r Goruchaf Lys i herio'r cais am fechnïaeth BK Kuthiyala - cyn Is-Ganghellor Cymru Makhanlal Chaturvedi Prifysgol Newyddiaduraeth Genedlaethol a Chyfathrebu Torfol.
"Rydyn ni'n hysbysu'r llys nad yw Kuthiyala yn cydweithredu â'n hymchwiliadau. Rydym hefyd yn dyfynnu cyfeirnod SLP 1340 / 2019 lle gwrthododd SC gais mechnïaeth Chidambaram yng nghyd-destun trosedd economaidd. Nid yw achos Kuthiyla yn ddim gwahanol, hynny yw, dylid gwrthod ei fechnïaeth hefyd a dylem gael caniatâd i’w rwystro, "meddai K Tiwari, DG EOW. Bydd EOW yn anfon ei ymateb i'r CP ddydd Iau.
Yn y cyfamser, cafodd Kuthiyala ei holi ddydd Mercher am fwy na phum awr gan swyddogion EOW. Hwn oedd ei ail ymweliad. Ar ôl gwysion dro ar ôl tro am fisoedd, ymddangosodd MK Kuthiyala gerbron yr EOW am y tro cyntaf ddydd Gwener i gofnodi ei ddatganiad yn yr ymchwiliad i afreoleidd-dra honedig yn yr athrofa yn ystod ei gyfnod.
Adroddodd Kuthiyala i’r EOW ar ôl osgoi ei wŷs am bron i bedwar mis am wahanol resymau, meddai ffynonellau.
Ym mis Ebrill, roedd EOW wedi cofrestru FIR yn ei erbyn a 19 pobl eraill, gan gynnwys penaethiaid adran Prifysgol Makhanlal, am afreoleidd-dra honedig mewn penodiadau a phroblemau ariannol. Cofnodwyd un achos ar sail adroddiad pwyllgor tri aelod, a ddilysodd y recriwtio a materion gweinyddol eraill yn ystod deiliadaeth Kuthiyala o 2010 i 2018.
Dywedodd y FIR fod y cyn VC wedi agor sawl canolfan astudio oddi ar y campws er mwyn "bod o fudd i grŵp o bobl" a'i fod yn "defnyddio ei swyddfa i gefnogi ei dreuliau ef a threuliau ei deulu". Nid oedd yr apwyntiadau a wnaed rhwng 2010 a 2018 yn cydymffurfio â chanllawiau UGC a chynhaliwyd sawl "recriwtio di-grefft", meddai'r FIR. Gwadodd Kuthiyala yr holl gyhuddiadau.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA