Mae 10 yn arwyddo bod gennych bersonoliaeth brin (ac yn wahanol i eraill) - SANTE PLUS MAG

Ydych chi erioed wedi clywed am y prawf Americanaidd enwog "MBTI"? Holiadur yw hwn a luniwyd gan Isabel Briggs Myers a'i mam, Katherine Cook Briggs. Cafodd yr olaf eu hysbrydoli gan waith y seiciatrydd Americanaidd enwog Carl Gustav Jung i ddarparu agwedd sydyn tuag at wahanol bersonoliaethau dynol. Wedi'i farnu yn ddibynadwy gan nifer o ymchwiliadau gwyddonol a seiciatryddol, gwnaeth y prawf hwn hi'n bosibl nodi 16 gwahanol fathau o bersonoliaeth.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf HEALTH PLUS MAGAZINE