India: Mae rhiant damweiniau ffordd yn cyhuddo'r pwysau i fod yn boblogaidd am fod â sancsiynau gwanedig o dan gyfraith MV | Newyddion India

NEW DELHI: Roedd grŵp o berchnogion a gyrwyr cerbydau yn cefnogi lleihau dirwyon cod y briffordd a orfodwyd gan Lywodraeth Gujarat. "Poblogaidd" y tu ôl i ymdrech datchwyddiadol y cyfraith ar gerbydau modur newid.
"Cawsom Ddeddf MV 1988, ond a wnaeth atal pobl rhag treisio cod y ffordd ? Nawr, yn ystod y dyddiau 10 diwethaf, mae'n siŵr eich bod wedi gweld sut mae pobl yn cadw at reolau'r ffordd. Mae llawer o bobl yn gwrthwynebu deddf. Bydd dirwyon uchel yn atal troseddau traffig a bydd pobl yn ufuddhau i'r rheol. Ond dylai'r llywodraeth fod wedi ei wneud gydag ychydig mwy o baratoi i atal pobl rhag mynd i drafferth, "meddai Harry Singh, ymchwilydd prifysgol, a gafodd ei barlysu o'r waistline ar ôl damwain beic yn JNU.
Mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Save Life Foundation, Shilpa Mittal, a oedd wedi colli ei frawd mewn achos gwaradwyddus o yrru am blant dan oed meddai: "I bleidiau gwleidyddol, colledion bywydau enfawr ac ifanc Rhaid i lywodraeth Gujarat ailystyried ei phenderfyniad. Rwy’n synnu bod gwladwriaethau a ddatblygwyd yn economaidd, fel Gujarat, yn lleihau eu dirwyon ac yn chwilio am eu dau funud o ogoniant yn unig. Maen nhw i fod i achub ein bywydau a dyma'r karma mwyaf Yn India, does dim yn ein cythruddo, ond cyn gynted ag y clywson nhw am ddirwyon trwm, fe ddechreuodd pobl gydymffurfio â'r rheolau, "meddai Mittal. a oedd wedi ymgyrchu i osod sancsiynau ar ymddygiad pobl ifanc.
Dywedodd Pratishtha Deveshwar, myfyriwr yng Ngholeg Lady Shri Ram Prifysgol Delhi, fod mabwysiadu'r gyfraith yn gyflawniad gwych i'r gymuned. dioddefwyr damweiniau ffordd . "Bydd dinasyddion y taleithiau hyn dan anfantais pan fydd y gyfraith yn cael ei gwanhau. Trwy ostwng y dirwyon, byddwch yn rhoi tocyn am ddim i bobl sy'n torri rheolau'r ffordd. Ni fydd damweiniau’n cael eu lleihau yn y taleithiau hyn, "meddai.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA