Ar un adeg roedd ymlusgiaid hedfan yn dominyddu'r awyr yng Ngogledd America, yn datgelu ffosiliau newydd - BGR

Os ewch yn ôl mewn amser i amser pan oedd deinosoriaid yn crwydro'r Ddaear, byddai gennych lawer o bethau i'w ofni. Roedd y deinosoriaid a deyrnasodd ar y tir yn aml yn enfawr ac roedd y cefnforoedd yn cael eu dominyddu gan greaduriaid yr un mor aruthrol. Roedd gan yr awyr ei siâr ei hun o anifeiliaid trawiadol, ac mae ffosiliau sydd newydd eu darganfod yn helpu i nodi'r pwynt hwn yn ddramatig.

Astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y Journal of Paleontology Asgwrn Cefn yn disgrifio cyn-awyr. ymlusgiad mor enfawr fel y byddai'n cystadlu â rhai awyrennau bach heddiw. Y rhywogaeth, a enwir Tyllas Cryodrakan yw "Frozen Dragon of the North", dim ond i roi syniad i chi o'r math o greadur rydyn ni'n siarad amdano.

Gwnaethpwyd canfod bodolaeth y rhywogaeth newydd hon yn bosibl gan sgerbwd rhannol a ddarganfuwyd yn Alberta, Canada, mewn rhanbarth sy'n adnabyddus i helwyr ffosiliau. Yn aml, gall gwyddonwyr weithio gyda dim ond ychydig o esgyrn i dynnu creadur mwy, ond mae'r cyfoeth esgyrn a adawyd gan y sbesimen penodol hwn wedi helpu'r tîm ymchwil i baentio darlun llawer mwy byw o'r raddfa y gallai'r ymlusgiaid hyn ei chyflawni. hedfan.

"Mae'r math hwn o pterosaur (azhdarchids) yn eithaf prin ac asgwrn yn unig yw'r mwyafrif o sbesimenau," meddai Michael Habib, cyd-awdur yr astudiaeth, mewn datganiad . "Mae ein rhywogaeth newydd yn cael ei chynrychioli gan sgerbwd rhannol. Mae hyn yn dweud llawer wrthym am anatomeg y taflenni gwych hyn, eu hediad a'u ffordd o fyw. "

Fel yr eglura'r astudiaeth, mae'r rhywogaeth newydd yn perthyn i grŵp o anifeiliaid sy'n adnabyddus am eu maint anhygoel. Gallai rhai o'r creaduriaid hyn bwyso hyd at 500 pwys a defnyddio'u hadenydd ar oddeutu tri deg metr, sy'n cyfateb i'r un cam â'r awyren ysgafn fodern.

Byddai'r creaduriaid hyn wedi rhagamcanu cysgodion eithaf trawiadol ar bopeth yr oeddent yn hela darganfyddiad anifeiliaid o'r fath yn helpu'r ymchwilwyr i ddeall nodweddion hediad yr anifeiliaid yn well, yn ogystal â'r terfynau posibl.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR