Persli, draeniwr arennol da

Mae'r arennau'n un o bum organ emunctory. Mae angen eu glanhau yn rheolaidd. Mae persli yn ei wneud mewn ffordd naturiol.

Yr arennau cronni tocsinau ac yn arbennig halen, a ddefnyddir yn aml mewn gormod o faint. Er mwyn iddynt adael y gwastraff o'r corff yn iawn, mae angen iddynt weithredu'n dda. Gall persli eu helpu.

Sut i wneud trwyth o bersli cartref?

Arllwyswch draeniwch y gwastraff wedi cronni yn yr arennau, yn union diod, bob dydd, a ggwydraid o drwyth persli. I wneud y tŷ, mae angen: criw 1 o ddysgl bersli, litr 1 o ddŵr mwynol neu'r gwanwyn.

Yna golchwch, sychwch y persli. Ei chucio'n iawn. Berwch y dŵr.

Pan fyddwch chi'n berwi, taflwch y persli. Gadewch iddo ferwi o dan orchudd munud 10. Gadewch iddo oeri. Hidlo ac arllwys y trwyth i mewn i botel y byddwch chi'n ei chadw yn yr oergell.

ffynhonnell: https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments-et-sante/les-persil-un-bon-reneur-rainer-302638