“Rwy’n caru’r corff hwn.” Dywedodd menyw a anwyd heb aelodau neu na allai fod yn hapusach gyda’i bywyd a’i hymddangosiad

Nid bai neb byth os yw un yn cael ei eni ag anabledd. Fodd bynnag, mae'r byd hwn wedi'i raglennu yn y fath fodd fel bod pobl ag anableddau yn aml yn teimlo dan anfantais neu'n brifo am eu hymddangosiad.

Serch hynny, mae rhai pobl wedi llwyddo i oresgyn yr ystrydeb hon a byw eu bywydau i'r eithaf. Mae Chassidy Young, a anwyd â syndrom tetra-amelie, yn un enghraifft.

Beth yw syndrom tetra-amelie?

Fe'i gelwir hefyd yn tetra-amelia enciliol autosomal, mae'r cyflwr hwn yn anhwylder cynhenid ​​prin a nodweddir gan absenoldeb y pedair aelod.

Mae'r clefyd genetig hwn yn cael ei achosi gan fwtaniadau yn y genyn WNT3 ac mae rhannau eraill o'r corff hefyd yn cael eu heffeithio.

Chassidy: gwahanol wedi ei eni

Os oedd rhywun yn haeddu casáu ei fywyd, Chassidy Young oedd hi oherwydd cafodd y fenyw ifanc ei geni heb ei phedwar aelod. Fodd bynnag, dywed ei bod yn byw y bywydau gorau!

"Fyddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud pe bawn i'n deffro yfory, mewn corff arferol â dwylo - rydw i'n wirioneddol gyffyrddus â mi fy hun."

Er gwaethaf ei sefyllfa, dywed Chassidy ei bod yn gyffyrddus iawn yn ei chorff ond mae merch ifanc blynyddoedd 32 yn cyfaddef nad yw tyfu i fyny wedi bod yn brofiad dymunol oherwydd ei bod bob amser wedi cael ei gwawdio oherwydd ei chyflwr.

Dywedodd ei bod, yn radd chwech, yn rhan o dîm dawns ac wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth. Fodd bynnag, er bod Chassidy yn gwybod y rhif, ni chaniatawyd iddi fynd gyda nhw oherwydd credwyd na fyddai wedi gallu ei wneud.

Mae hi'n cofio crio y diwrnod hwnnw a sylweddoli ei bod hi'n wahanol.

Yn ffodus, diolch i'w theulu, ni wnaeth y profiad chwerw hwn faeddu hunan-barch y ferch fach yr oedd hi bryd hynny. Ni wnaeth ei theulu erioed ei thrin yn benodol a'i gorfodi i fynd trwy'r broses plentyndod yn yr un modd â phawb arall.

Roedd hi'n gofalu am y gwaith tŷ, yn mynd allan pryd bynnag roedd hi eisiau, ac yn gwneud popeth yn hollol.

Er bod Cassidy yn mwynhau bod yn annibynnol, ni all wneud popeth ar ei phen ei hun. Dyma lle mae ei chwaer Ashley a'i ffrind longtime Candace yn dod i mewn.

Mae Chassidy yn siaradwr ysgogol sy'n helpu pobl ag anableddau i deimlo'n dda amdanynt eu hunain.

Trwy annerch Barcroft TV, meddai:

"Mae gen i'r corff hwn; Rwy'n caru'r corff hwn ac rwy'n derbyn y corff hwn - dyna beth ydw i ac nid wyf yn poeni pwy sy'n ei garu neu'n ei garu oherwydd ei fod yn addas i mi. "

Pan fydd merch yn caru ei gilydd, mae pawb yn ei werthfawrogi

Mae'r lluniau o Chassidy ar Instagram yn derbyn llawer o sylwadau cadarnhaol gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd sydd wedi gweld ei harddwch a'i hyder.

Ysgrifennodd @lolooo3222332:

"Mae gennych wên mor brydferth ac rydych chi'n brydferth."

@allaboutthatjase, brwdfrydig:

"Rydych chi'n wirioneddol anhygoel, hudolus a hardd."

Er gwaethaf ei sefyllfa, mae Chassidy yn gwybod ei gwerth personol, sy'n ei gwneud hi'n fenyw anhygoel! Mae hi'n ysbrydoliaeth i ni i gyd!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR