Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clyw

Onid yw'n hyfryd gallu clywed! Yn anffodus, rydym yn aml yn anghofio nad yw hyn yn cael ei roi i bawb. Ganwyd Little A'deja Rivers yn fyddar ond diolch i dechnolegau newydd, gallai glywed beth oedd yn digwydd o'i chwmpas am y tro cyntaf yn un oed.

Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clywpixelheadphoto digitalskillet / Shutterstock.com

Ar gyfer ei theulu, roedd yn foment hyfryd werth ei dathlu, ond i'r ferch, roedd yn brofiad anhygoel clywed ei mam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am y tro cyntaf.

Pan dderbyniodd A'deja ei mewnblaniadau cochlear, nid oedd hi'n gwybod beth i'w ddisgwyl. Wrth iddi ganfod y synau o'i chwmpas, arhosodd yn sylwgar iawn, yn awyddus i amsugno popeth.

Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clyw© WFTS Bae Tampa

Mae gan Shelly Ash, awdiolegydd a chydlynydd tîm mewnblannu cochlear yn Ysbyty Paediatreg Johns Hopkins Esboniodd y gall plant ymateb yn wahanol:

Weithiau maen nhw'n crio oherwydd mai dyma'u hunig ddull cyfathrebu, mae eraill yn chwerthin oherwydd ei fod yn ymddangos yn hurt iddyn nhw.

Cafodd A'deja ymateb gwych. Derbyniodd bopeth. Roedd y foment brydferth hon pan allem weld ar ei hwyneb ei bod yn ymwybodol o'r synau, roedd ei llygaid wedi'u goleuo.

Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clyw© WFTS Bae Tampa

Mae mam y plentyn, Patricia Shaw, yn credu ei bod yn wyrth go iawn:

Gorffennais mewn dagrau. Roedd yn anhygoel i bob un ohonom.

Rydyn ni i gyd yn ddiolchgar iawn ac rydyn ni'n diolch i Dduw bob dydd am roi'r cyfle hwn iddo.

Yn fuan ar ôl derbyn ei mewnblaniadau, dechreuodd A'deja bach ddatblygu angerdd am gerddoriaeth a dawns. Bob tro mae hi'n clywed cân, ni all hi helpu ond symud, sy'n cael ei chario gan y gân. Dywed ei fam ei fod yn blentyn chwilfrydig ac anturus, a bod y nodweddion hyn wedi dod yn fwy amlwg fyth ar ôl derbyn y mewnblaniadau.

Beth yw mewnblaniadau cochlear?

Esboniodd Shelly Ash ei bod wedi bod yn gweithio gyda'r math hwn o dechnoleg ers dros 30 mlynedd. Mae'n anhygoel gwybod bod cymaint o blant byddar yn gallu clywed trwy'r ddyfais hon.

Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clywDora Zett / Shutterstock.com

Ers dechrau mewnblaniadau cochlear yn ystod y blynyddoedd 70, mae'r canfyddiad o iaith lafar wedi cynyddu a gwella'n ddramatig. Mae'r niwroprosthesis hwn wedi'i fewnblannu trwy lawdriniaeth ac yn trawsnewid synau yn signalau trydanol sy'n ysgogi'r nerf clywedol. Yn yr Unol Daleithiau, mae tua 58 000 o'r dyfeisiau hyn wedi bod berir ar oedolion a 38 000 ar blant.

Mae plentyn a anwyd yn fyddar yn clywed ei fam yn dweud "Rwy'n dy garu di" am yr amser 1ere ar ôl lleoliad mewnblaniad clywsouth3d - anatomi ar-lein / Shutterstock.com

Er iddynt gael eu derbyn gyda brwdfrydedd mawr gan y gymuned wyddonol, mae mewnblaniadau cochlear yn parhau i greu dadleuon mewn rhai pobl â nam ar eu clyw sy'n gweld y dechnoleg hon yn sarhad cyhoeddus arnynt.

Eto i gyd, mae'n dda gwybod y gall gwyddoniaeth gynnig cyfle i bobl â nam ar eu clyw fwynhau'r synau niferus sy'n eu hamgylchynu.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR