Ar ôl cemotherapi a mastectomi dwbl, mae'n dysgu bod diagnosis ei chanser yn anghywir

Mae dysgu bod gennych ganser y fron yn un o'r newyddion gwaethaf, yn enwedig os yw'r diagnosis yn nodi ei fod yn "driphlyg negyddol".

Ar ôl cemotherapi a mastectomi dwbl, mae'n dysgu bod diagnosis ei chanser yn anghywirStiwdio Aquarius / Shutterstock.com

Beth yw canser y fron triphlyg negyddol?

Yn ôl y safle BreastcancerOrg, nid oes gan ganserau'r fron "triphlyg negyddol" fel y'u gelwir unrhyw dderbynnydd estrogen, derbynnydd prostrogen na phrotein HER2. Yn bresennol yn 10 yn 20% o achosion, mae fel arfer yn fath mwy ymosodol o ganser.

Ar ôl cemotherapi a mastectomi dwbl, mae'n dysgu bod diagnosis ei chanser yn anghywirImage Point Fr / Shutterstock.com

Stori Sarah

Yn 25 oed, dysgodd Sarah Boyle gyda siom ei bod yn dioddef o ganser y fron triphlyg negyddol. Syrthiodd y newyddion ofnadwy hyn yn 2016 tra roedd hi yn Ysbyty Prifysgol Royal Stoke ychydig ar ôl genedigaeth ei phlentyn cyntaf.

Y dyddiol StokeSentinel Datgelodd nad oedd gan Sarah unrhyw ddewis ond wynebu'r afiechyd: cafodd gemotherapi a masectomi dwbl i atal canser rhag lledaenu.

Nid tan fis Gorffennaf 2017 y daeth meddygon yn yr ysbyty yn ymwybodol o wall mawr: roedd biopsi Sarah wedi'i gofnodi'n wael ac nid oedd y fenyw ifanc mewn gwirionedd yn dioddef o unrhyw ganser. Ymddiheurodd am y dryswch difrifol hwn, ond roedd Sarah yn poeni'n fawr am ganlyniadau posibl y driniaeth drom y bu'n rhaid iddi ei chael.

Roedd hi'n ofni, er enghraifft, y byddai mewnblaniadau ei bron yn ei hamlygu dros amser i risg uwch o ddioddef o ganser, heb sôn am drawma seicolegol prawf o'r fath.

Soniodd hefyd am gyfyngiadau eraill a achosir gan yr holl weithdrefnau diwerth hyn, megis methu â bwydo ei babi ar y fron am fisoedd 7.

Disgrifiodd Sarah y profiad hwn fel un "anodd dros ben":

Roedd dysgu bod gen i ganser yn ofnadwy, ond roedd gorfod dioddef yr holl driniaethau a meddygfeydd i gael gwybod yn ddiweddarach nad oedd yn angenrheidiol yn drawmatig.

Esboniodd ei bod am rannu ei stori yn y gobaith na fyddai’n rhaid i unrhyw un arall ddioddef yr un peth.

Rhai awgrymiadau i gefnogi rhywun annwyl â chanser

Mae'n anodd iawn derbyn diagnosis canser. Os yw un o'ch anwyliaid yn dioddef o'r afiechyd hwn, mae'n debyg eich bod yn meddwl tybed sut i'w helpu. Dyma rai awgrymiadau o'r wefan WebMD:

  • Paratowch ar gyfer newidiadau mewn hwyliau ac ymddygiad yn y rhai sy'n dioddef;
  • Anogwch nhw i gadw'n actif a gofalu amdanyn nhw gymaint â phosib;
  • gofynnwch i aelodau eraill o'r teulu wneud yr hyn a allant i helpu, hyd yn oed os mai gwrando yn unig ydyw.

Ar ôl cemotherapi a mastectomi dwbl, mae'n dysgu bod diagnosis ei chanser yn anghywirStiwdio Affrica / Shutterstock.com

Roedd diagnosis Sarah yn anghywir, ond mae miloedd o bobl yn dioddef o'r salwch hwn ac angen yr holl gefnogaeth y gallant. Os yw rhywun yn eich teulu yn y sefyllfa hon, ceisiwch fod yn bresennol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR