Pobl: "Mae'n eich cofleidio chi": mae mab Alain Delon yn rhannu'r llun cyntaf o'i dad ers hemorrhage yr ymennydd

Am beth amser, mae iechyd Alain Delon yn poeni byd y sinema. Ar ôl dioddef strôc, a gadarnhawyd gan ei fab Anthony, gwnaeth yr actor hemorrhage cerebral "bach" fis Gorffennaf diwethaf. Ers ei weithrediad a'i drosglwyddiad i'r Swistir, nid yw'r digrifwr yn rhoi newyddion.

Ei fab iau, Alain Fabien, a ymddiriedodd yn ddiweddar yn iechyd ei dad enwog.

Yn well eto, rhannodd cydymaith Capucine Anav yn ei stori Instagram y llun cyntaf o'r digrifwr ers ei ymddangosiad diwethaf yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Ysgrifennodd mab Alain Delon:

Diolch i chi am eich nifer o negeseuon sy'n mynd yn syth at fy nghalon. Fel y gallwch weld, mae'n gwella ac mae'n eich cusanu.

Ychydig ddyddiau yn ôl, rhoddodd brawd mawr Alain-Fabien newyddion hefyd am gyflwr ei dad gan ddweud bod yr olaf "yn gorffwys"Mewn clinig yn y Swistir.

Fis Mai diwethaf, derbyniodd Alain Delon Palme d’honneur yng Ngŵyl Ffilm Cannes, yn ei araith yr actor grybwyllwyd diwedd ei yrfa:

Mae heno yn dipyn o deyrnged ar ôl marwolaeth, ond yn ystod fy oes. Pan ddechreuais y swydd hon, dywedwyd wrthyf: Mae un peth yn anodd iawn, bydd yn para. Parhais chwe deg dwy flynedd. Nawr, rwy'n gwybod mai'r hyn sy'n anodd yw gadael. Byddaf yn gadael, ond ni fyddaf yn gadael heb ddweud wrthych a heb ddiolch i chi.

Gobeithio y bydd yr actor yn well yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR