Mae'r Tywysog Charles wedi ofni cyfeillgarwch Andrew ag Epstein ers amser maith - pobl

Efallai y bydd y Frenhines Elizabeth yn prynu honiadau’r Tywysog Andrew na fyddai wedi dod yn agos atoch â ffrind caethwas rhyw 17, Jeffrey Epstein, ac efallai y byddai’n hapus i wenu am y camerâu tra Aeth gyda hi Aeth ei fab hynaf 59 mlynedd i'r eglwys ddydd Sul.

Ond mae'r Tywysog Charles, ei fab hynaf a'i etifedd i'r orsedd, yn anhapus bod Andrew wedi llusgo'r teulu brenhinol i holl wallgofrwydd Epstein, adroddwyd gan Vanity Fair . Fe wnaeth cyfeillgarwch Andrew ag Epstein am sawl degawd ddwysau dros y penwythnos, pan ddarganfuwyd y miliynydd ac ariannwr enigmatig a gyhuddwyd o fasnachu rhyw yn farw o hunanladdiad ymddangosiadol yn ei gell carchar. Manhattan.

Y Tywysog Andrew a'r diweddar Jeffrey Epstein. Lluniau o Getty Images a Swyddfa Siryf Sir Palm Beach.

"Mae Andrew wedi croesawu Epstein i Gastell Windsor, Sandringham a Balmoral ar wahanol adegau yn eu cyfeillgarwch, sydd wedi achosi tensiwn rhyngddo ef a Charles," meddai'r ffynhonnell frenhinol Katie Nicholl wrth ohebydd y Royal Vanity Fair.

"Mae Charles wedi anghymeradwyo nifer o ffrindiau a chydnabod Andrew dros y blynyddoedd, ac nid yw Epstein yn eithriad," ychwanegodd y ffynhonnell. "Dywedwyd wrthyf ei fod yn bryderus iawn am gyfeillgarwch am amser hir a'i fod yn ei ystyried yn drychineb sydd ar ddod."

Felly, anghofiwch am Meghan Markle sy'n cyhoeddi'r fersiwn Brydeinig o Vogue neu adroddiadau tabloid eraill amdani, Prince. Fe darfu Harry, y Tywysog William a Kate Middleton y confensiynau, gan ddadlau dros na grym nac addoliad cyhoeddus.

Mae'r sgandal frenhinol go iawn - y sgandal frenhinol ddifrifol iawn - yn ymwneud â Dug Efrog, gyda'r llysenw "Randy Andy" am amser hir. gan y wasg Brydeinig a phwy fyddai hoff fab y frenhines.

Ers 2011, mae Andrew wedi’i gyhuddo o gael rhyw gyda chaethwas rhyw honedig Epstein, Virginia Roberts Giuffre, yn ystod blynyddoedd cynnar 2000. Tystiodd Giuffre, pan oedd yn ei harddegau, iddi gael ei recriwtio gan ffrind sosialaidd Epstein Ghislaine Maxwell i Gyrchfan Donald Trump ym Mar-a-Lago ac roedd eisiau bod yn butain bach a chael rhyw gydag ef. buddies. Honnodd Giuffre fod Andrew yn un o fuddiolwyr y gwasanaethau hyn mewn tri chyfarfod yn Efrog Newydd, Llundain ac ystâd breifat Epstein yn Ynysoedd y Wyryf.

Mae'r Frenhines Elizabeth II a'r Tywysog Andrew yn cael eu gyrru allan o Eglwys Crathie Kirk o ganlyniad i wasanaeth Awst 11 ger Castell Balmoral. (Llun o Duncan McGlynn / Getty Images)

Cyrhaeddodd yr honiadau yn erbyn Andrew lefel newydd o frys y mis diwethaf, yn dilyn arestio'r troseddwr rhyw a gofnodwyd ar honiadau newydd o fasnachu rhyw.

Tudalennau 2 000 o ddogfennau llys a seliwyd yn flaenorol. Dogfennau datgelu mwy o fanylion ar deithiau Andrew gydag Epstein, rhannu llun o Andrew gyda'i fraich o amgylch Giuffre, yna 17 mlwydd oed, a chynnig tystiolaeth ail gyhuddwr. Nododd Johanna Sjoberg mewn datganiad bod Andrew wedi caledu ei bron ac yn gwneud cynnydd rhywiol arni hi a Giuffre gyda phyped a oedd yn edrych yn debyg iddo tra roeddent yn Epstein Manor yn Manhattan yn 2001.

Fe wnaeth marwolaeth Epstein ddydd Sadwrn siglo pwerdai Môr yr Iwerydd. Mae’r FBI yn ymchwilio i sut nad yw’r carcharor enwocaf yn America wedi cael ei fonitro’n agos, tra bod erlynwyr ffederal yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi addo parhau â’r ymchwiliad i’w honedig masnachu mewn pobl at ddibenion rhywiol trwy ganolbwyntio ar ei gynorthwywyr honedig. 19659002] Mae hynny'n cynnwys Maxwell, a oedd, yn ôl y Daily Beast, yn ffrindiau da gydag Andrew a gwahodd yn aml yn ei fflat ym Mhalas Buckingham. Dyfynnodd y Daily Beast hefyd ffynonellau y daeth Maxwell o hyd i ferched yn Llundain fel y gallai Andrew gael rhyw gydag ef.

Mae'r Tywysog William, y Tywysog Andrew, a'r Tywysog Charles yn cyrraedd Abaty Westminster ar gyfer angladd Mam y Frenhines, 9 EBRILL 2002. . (Llun gan Michael Crabtree / Getty Images)

Mae sawl Aelod o’r Deyrnas Unedig wedi gofyn am ymchwiliad i gyfeillgarwch y Dug ag Epstein. Dywedodd Vanity Fair fod hyn yn ddangosydd o sut na ellir dileu’r honiadau yn erbyn Andrew “- fel yr hoffai’r Frenhines ac aelodau eraill o’r teulu brenhinol - a chael“ plu ruffled ”ar yr uchaf lefelau llywodraeth Prydain.

Ddydd Llun, roedd Andrew ar wyliau gyda’r Frenhines, y Tywysog Philip, ei gyn-wraig Sarah Ferguson ac aelodau eraill o’r teulu yn Balmoral, ei ystâd yn Ucheldir yr Alban, yn ôl o'r Daily Mail . Cyrhaeddodd Faes Awyr Aberdeen yr wythnos diwethaf ar awyren breifat ac roedd i fod i dreulio'r wythnos gyfan yn Balmoral. hedfanodd ddydd Llun.

Gyda'r newyddion am farwolaeth Epstein yn gwneud penawdau, ni chafodd y dug "sgyrsiau hawdd gyda'i fam a'i dad," meddai ffynhonnell wrth Vanity Fair.

"Ond roedd bob amser yn mynnu na wnaeth unrhyw beth o'i le a bod y cyhuddiadau'n gamarweiniol," ychwanegodd y ffynhonnell at Vanity Fair. "Mae ei rieni yn ei gredu."

Efallai mai dyna pam roedd y Frenhines yn fodlon mynd gydag ef i'r eglwys fore Sul a dod â gwên fawr iddo yn eistedd yng nghefn car. [19659002] "Dehonglwyd hyn gan rai fel gweithred o herfeiddiad, a rwystrodd rhai brenhinwyr, gan ddweud ei fod yn ddyfarniad gwael ar ran y frenhines," meddai Vanity Fair.

Mae'r Tywysog Andrew yn gwenu gydag Arlywydd yr UD Donald Trump a Deon Westminster John Hall ar ymweliad ag Abaty Westminster ar 03 Mehefin 2019 yn Llundain. (Llun gan Jeff J Mitchell / Getty Images)

Roedd Charles hefyd yn Balmoral gyda'i wraig Camilla, adroddodd y Daily Mail. Aethant i'r eglwys ddydd Sul hefyd, ond gyrrasant ar wahân.

Adroddodd Vanity Fair ac allfeydd eraill fod Charles wedi blino ers amser ar ddiffygion ei frawd. Dros y blynyddoedd, enillodd Andrew, a oedd ar un adeg yn olygus, enw da am rwysg a phwysigrwydd personol, a oedd yn aml yn peri iddo wrthod yng nghymdeithas Prydain adroddodd y Daily Beast yn 2018. Roedd hefyd wedi syrthio i mewn i Ffair Vanity yn 2011 gelwir ffordd o fyw diddadl ac arfer o ddenu cyfeillgarwch a ffafrau ariannol personoliaethau rhyngwladol mor ffiaidd ag Epstein.

Cliriwyd cyhuddiadau Giuffre. cyfweliad gyda'r Daily Mail ar ddechrau 2011 . Tua'r un amser, ymddangosodd lluniau o'r dug, gan gerdded gydag Epstein yn Central Park

Yn y cyfamser, cafodd Ferguson ei gipio ar gasét yn mynnu 821 $ 000 gan ohebydd cudd a oedd wedi gwisgo fel dyn busnes yn gyfnewid am fynediad at Andrew, adroddodd Vanity Fair. Fe’i gorfodwyd hefyd i ymddiheuro’n gyhoeddus am ganiatáu i Andrew gael mwy na 18 000 USD o Epstein i’w helpu i setlo dyled i’w gyn-gynorthwyydd.

Sbardunodd y sgandalau hyn gynddaredd y wasg Brydeinig a Thŷ’r Cyffredin yn 2011. -Yn adrodd gyda'r Frenhines, Ffair Vanity ac allfeydd eraill. Mae’r cynddaredd wedi arwain Andrew i gytuno i adael ei swydd annwyl ac adnabyddus fel cynrychiolydd arbennig y DU ar gyfer masnach a buddsoddiad rhyngwladol.

Ers hynny, mae Andrew a rhai aelodau o'r teulu brenhinol wedi bod yn ymdrechu i adfer ei ddelwedd. a dod ag ef yn ôl i gylch tynn "Team Windsor," adroddodd y Daily Mail yn 2017 . Trwy ffrindiau, fe wnaeth Andrew gydnabod ei fod yn “ffwl” am ei gyfeillgarwch ag Esptein a chyfaddefodd fod yr honiadau’n “anghyffyrddus iawn” i’r teulu brenhinol adroddodd y Telegraph .

Ar yr un pryd, byddai Charles ac Andrew wedi anghytuno ynghylch gweledigaeth brenin teulu brenhinol wedi'i resymoli ar gyfer yr XNIXXfed ganrif, adroddodd y Daily Beast yn 2017. Mae'r weledigaeth hon yn golygu rhoi'r William, Kate, Harry a Meghan poblogaidd yng nghanol digwyddiadau brenhinol mawr - nid Andrew na'i ferched, Beatrice ac Eugenie.

Dros y penwythnos, mae Palas Buckingham yn ailadrodd ei wadiadau, gan gydnabod bod Andrew ar un adeg yn ffrindiau ag Epstein, ond yn gwadu iddo wneud unrhyw beth anghyfreithlon.

“Gwadir yn bendant fod gan Ddug Efrog unrhyw fath o gyswllt rhywiol neu berthynas â Virginia Roberts,” meddai’r palas mewn datganiad. "Mae unrhyw ddatganiad i'r gwrthwyneb yn ffug a heb sylfaen."

Ond hyd yn hyn, nid yw'r gwadiadau hyn wedi caniatáu i Andrew gefnogi adroddiadau o droseddau honedig a gyflawnwyd gan Epstein.

O ystyried safle uchel Andrew yn y teulu brenhinol, "mae rhai yn teimlo bod yn rhaid i'r dug egluro ei gyfeillgarwch â'r eiriolwr rhyw ymadawedig," adroddodd Vanity Fair. Ychwanegodd y ffynhonnell frenhinol, "Ni fydd y stori hon yn diflannu, ac nid oes unrhyw un yn gwybod beth fydd yn dod allan yn nes ymlaen."

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen mercurynews.com