Salaplane sy'n agored i garbon monocsid - AAIB

Roedd Emiliano Sala a’r peilot David Ibbotson yn agored i lefelau uchel o garbon monocsid yng nhaglun yr awyren yr oeddent yn teithio ynddi pan ddamwain ger ynys Guernsey ym mis Ionawr meddai Cangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr y DU.

Diflannodd yr awyren Piper Malibu yr oeddent ynddo ar Ionawr 21 ar ôl diflannu o'r radar rheoli traffig awyr wrth iddo hedfan dros Sianel Lloegr tuag at Gaerdydd, Cymru. 19659004] - Borden: Chwilio am Emiliano Sala

Cafwyd hyd i gorff Sala yn llongddrylliad yr awyren, tra na ddaethpwyd o hyd i gorff peilot Ibbotson eto. Dangosodd y canlyniadau gwenwynegol a gyhoeddwyd ddydd Mercher mai lefel y carbon monocsid (lefel COHb) yng ngwaed Sala oedd 58%. Mae unrhyw un dros 50% mewn unigolyn iach yn cael ei ystyried yn peryglu bywyd.

Dywedodd Daniel Machover o gyfreithwyr Hickman & Rose, cyfreithiwr ar gyfer y teulu Sala, mewn datganiad: "Mae lefelau peryglus o uchel o garbon monocsid wedi'u canfod yn Emiliano Mae'r corff yn codi cwestiynau i'r teulu. Bydd marwolaeth yr olaf yn cael ei bennu yn ddiweddarach yn yr ymchwiliad.

"Mae'r teulu'n credu bod angen archwiliad technegol trylwyr o'r awyren.

"Mae angen i'r teulu a'r cyhoedd wybod sut aeth carbon monocsid i'r caban. Mae diogelwch hedfan yn y dyfodol yn seiliedig ar gymaint o wybodaeth â phosibl am y mater hwn.

"Mae teulu Emiliano yn gofyn i'r AAIB adfer llongddrylliad yr awyren heb oedi pellach."

Mae adroddiad AAIB yn nodi bod symptomau unigolyn y mae ei lefel COHb yn fwy na 50% yn cynnwys trawiadau ac anymwybyddiaeth, ac y gallant o bosibl achosi trawiad ar y galon.

Roedd Sala newydd gwblhau trosglwyddiad o 15 £ miliwn o Gynghrair Ffrainc i Ddinas Caerdydd. Roedd XantUMX yn ochr Nantes ac wedi hyfforddi gyda'i gyd-chwaraewyr newydd y diwrnod ar ôl diflaniad yr awyren.

"Mae gennym dystiolaeth sy'n dangos bod y teithiwr yn dioddef o effeithiau carbon monocsid yn ei waed ac rydyn ni'n credu bod y peilot yn debygol ei fod eisoes wedi bod yn agored i garbon monocsid cyn y ddamwain," meddai Geraint Herbert, Prif ymchwilydd AAIB, mewn datganiad fideo wedi'i bostio ar Twitter.

"Mae carbon monocsid yn nwy di-liw ac arogl. Gall cysgadrwydd a phendro fod yn symptomatig, ond wrth i lefel yr amlygiad gynyddu, gall arwain at golli ymwybyddiaeth a marwolaeth.

"Mae'r ymchwiliad yn parhau i ganolbwyntio ar ystod eang o feysydd sy'n gysylltiedig â'r ddamwain hon ac yn fwy penodol trwy archwilio'r ffyrdd posib y gallai carbon monocsid fynd i mewn i gaban y math hwn o awyren. "

Mewn datganiad a anfonwyd at ESPN, dywedodd llefarydd ar ran Clwb Dinas Caerdydd: “Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn poeni am yr adroddiad diweddaraf gan yr AAIB sydd unwaith eto’n tynnu sylw bod y ddyfais a ddefnyddiwyd nid oedd Emiliano Sala yn briodol. Rydym yn parhau i gredu bod y rhai a helpodd i drefnu ei ddefnydd yn cael eu dal yn gyfrifol am y drasiedi hon. "

Ni chadarnhaodd yr AAIB mai carbon monocsid oedd achos y ddamwain. Cyhoeddir adroddiad terfynol yn fuan.

Mae ESPN FC wedi cysylltu â Nantes am sylwadau.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen http://espn.com/soccer/cardiff-city/story/3920537/sala-plane-exposed-to-carbon-monoxide-aaib