Fideo WhatsApp 2019 08 14 i 18 h 29 - FIDEOFel parhad o ddathliadau Diwrnod Annibyniaeth ac i fynegi undod â Kashmir, trefnodd Llynges Pacistan rali cychod ym Mhorthladd Karachi. Cymerodd nifer fawr o bysgotwyr, plant a thrigolion ran yn y rali, gan chwifio baneri cenedlaethol a Kashmir a llafarganu sloganau gwladgarol o uchder digynsail i Bacistan a Kashmir.

#HumAikHain
#PakistanZindabad

Sianeli Swyddogol #PakistanNavy
Facebook: https://www.facebook.com/pg/PakistanNavyNHQ
Twitter: https://twitter.com/Pakistannavynhq
Instagram: https://www.instagram.com/pakistan_navy
DGPR FB: https://www.facebook.com/pg/DgprNavy
DGPR Twitter: https://twitter.com/dgprPaknavy

Ymddangosodd y fideo hon gyntaf https://www.youtube.com/watch?v=Udnudaoy_Jc